Tuesday, November 10, 2009

huffff.....

I WANT Pancakes !!!!!!!

with maple syrup...chocolate sauce....whatever......

i just need it in my system like right....NOW !

i was planning on eating faak'ha for dinner....bsss ohhhh wellll screw it....who am i kidding.....

fruits ? dinner ? me...? hah !

bsss im on a diet......gololee makil....!!!


(((i overslept and was late to my midterm....oo ham masawait wayd zain....plus 7asait ro7e jaikara elyoum.....)))


do i deserve pancakes wala la2 0:)
i do ? @@
yaaaaaaay.....5al aroo7 asweele then ;D taboon ? laaa chinna mataboon a7sanlokom tnamon 5faaf ;p (they're all for me....for meeeeeee muwahahahhaahhahahaha ;p)Saturday, November 7, 2009

Confessions

I have confessions to make.....


i ....kaboot have been lazzzyyyyy.....ana already lazy faaaa youm a9eeeer actually "lazy" y3ne abaaaai nihayat il3alam....

i ....kaboot have been craving food like crazy....bssss abla3 ;/ mabeee my weight ygarib 3nd il60 kilos ! abeee blsafe side y3ne mid 5o's...el7een ok....bsss 3ala ilbal3a elle ga3da akilhaa  amoooott etha 9i3ad......huffffffff....why wont it just stop 3ala mokana oo akilllll kil elle abeee @@ whyyyy whyyyyyyyy


i....kaboot need to cut my hair bsss mt3ayza ;p hehehhehe typical

i....kaboot  na6ra il3eed 3ala naaaaaaar lena ra7 asafir 0:) 

i....kaboot am obsessed with "prime and toasts" egg benedict ;p latheeeeeeeeeeeth ! the bacon, the cheese, the egg...its foamy madry shlon....bssss yummmmmm....

i...kaboot have a crush....someone in uni ;$ yshwggggggggg !!!! zo8aaaaaa

i...kaboot have midterms comming soon oo modarsa shay ...a9lan tifaja2t youm i knew enna 3nde midterm this week ;/ alla ysterrrrrr ;p


i....kaboot ....well, g3d akalm mango (skyping) while im doing this post oo g3da atla5ba6..ooo ehya ga3da titla76am...;p luv u mango....el7een a5al9 wakalmch...no im not ignoring u lool....oo laaa moga3da at'hawash ma3 ilkeyboard ;p

i...kaboot apoligize mn kil galbeeeee....walla a7ibkm oo walla abeee a5al9 this story bssss magdar i write a post oo ana momrakza mara7 y6la3 7looo soo inshalla youm akoon 1oo%  focused i will post ib "mulish" ;p bsss i'll post randoms chthe whenever im free....


p.s. il9aida mango tawa si2latne how to type "empty" i mean...seriously...mango....empty? hahahahahhahahahaha...(yes im ignoring u mango and im going to fash'shil u ) muwahahhahahahhaha ;p

Friday, October 30, 2009

Randomsssssss ;)

- ok...sooo knt ray7a ilhospital 7ag my cuz lena wlidat ok..ehya fa9laaa oo rayilha ham y3ne 7adhm laygeen 3ala ba3a'6 ! yabat the cutest boy ever....elmohim...ana ga3da wala agolohm haaa shno btsamoona wala my cuz tgool "a7mad" oo rayilha gal "7amad" b3dain shafaw ba3a'6....oo ana yaitlee '6a7ka.....which is it ? wala yshofoon ba3a'6 "a7mad......7amad......5ala9 7mood 3ayal...." they agreed and saw me....how cute are they ;))

-shay efashil 9ar feene.....7adaaa my driver ba6 chabdi cuz killa ma3nda ra9eed u know (hes ashkara lieing) ilmohim glt 5alaa9 ana ayeebla oo 5anshoof shlon bechathib...i went oo 7a6ait a 10KD ib machine wa6aniya cz ohwa wa6aniya...wala may6la3le shay !! 7awalt ma6ila3 ! i went to the mudeer mal ilfr3 wala ygolee the guy will refill the machine tmro so come tmro to take ur ten...galleee wala give me ur number oo ana a3abeelich yaa...i was like ok i gave him my number wala ygolee hatha zain mowa6aniya....wala y9eer feene " ahh heheheh sry ....bs mo7af'6a hathak...oho mo7agee" lena jad mo7af'6a number my driver msayvita ib my phone oo my phone blsayara. a7s shakk feene hehehhehe....i felt stupid...;p 7obat sayi8naaaaaaaa.....!!! wala ygoleee adg 3alaich 3al 12pm tmro ok....gtlaaa"laaa2222....!!!" wala ygoleee " eee enta 3yal halziman bss tnamoon...5ala9 3 pm ok ?" i nodded my head mftashlaaaa ooo mishait ;p

-knt 3nd strbx mn6i8atna il9b7 radda mn uni oo knt ba5thlee coffee...faaa ana nzlt oo 5athaitle youm 6l3t abee ard ilsayaraaa wala u know ilsa3ayda elle y7osoon with pepsi,7up etc...... yalleee oo galee tabeen gltla la2..oo dashait ilsayara wala yogaf 3nd ilsayara oo he asks again...i was like wtf ?! la2 mabeee.....wala he starts yelling oo y2asher 3ala nafsaaaa !! i freaked out !!! shfeee hatha....!?! bsss i started my car oo lafait ilsikan oo 7arakt ilsayara shwy oo i motioned for him "wa55ir" wala y5aaf oo he does...! hahahhaahahaha....messing around with kaboot haaa....;p

-fee wa7d 8aleel iladab hailigeee la7ignee ilbait, ilmshkila shaklaa wld 3aylaa laish yswee chthe shdraniii... ilmohim... ana nzlt badsh ilbait wala ynzil !!! ana i just froze y3ne mn9ijaaaaa....galleee "ana abeech 7ag zawaj....mo ga3d al3ab..." i was about to strangle him bsss magdar oo ham mabee ard 3alaih soo i ignored him...b3dain he was like " walla abee atzawajich......oo adfa3lich mahrich k-net...!" anaaaa dashaiit ilbait oo i exploded into laughter....mn9ijja hatha !!! k-net !! that was sooo random..abaaai myannan !

-i was late to uni...(as usual) faaaa i was in a hurry oo bsr3a i knocked oo dashait ilclass ! fta7t ilbab wala killa boys......everywhere ! ana sa6alt.......shit shit shit...fashlaaaaaa ! i took a step back and closed the door and scurrried to my classs......embarrassed !

-abeeee winter...aw summer ;p bsss mochetheee.....mako sun oo its cloudy oo tma6ir bsss 7ar oo r6ooba...?!? blsayaraaa ashoof ilmo6ar oo iljaw ilm'3ayim oo y9eer feeneee...."ahhhhh winter,,," bs i step out of the car oo y9eer feene " AC....7arr....ahh sha3ree...r6ooba"

-mbad3a ana ib uni....!!! my friend e6arshlee bbm..."wainch bnro7 lunch e7na..." 3ala600l i answer " kaniii yaya" oo asheel shlaltee mn ilclass oo a6la3....take it easy;p i have this borrirrring classs that i cant stand....dayman aroo7 late oo ildr mskeena matla7i'6....oo etha r7t mbacher after 15 min a6la3 mn ilclass aroo7 asolf with my friends b3dain arid 3ala a5er 15min...o:)


-i luuuuuuuuuuuuuuuuuv The Fray !!!!! Theyre amazing !!!! oo rashid too...shda5al rashid madry ;p bsss he rocks too ;p oo majeeed ham.....;p


- knt ib avenues with my mom faaa glna ng3ad ib hagendaz chtheee....g3da oo kalaina 7ilo oo chtheee b3dain 5ala9na wala my mom is like yo3ana...i was like eee ana b3d kint yo3ana bsss entay ybteena hagendaz....she was like "3ady yalla wain tabeen nakil...." hehehhehehehehehe....en7alleee gabl manakil....how crazy is that ;p

-i was buying stuff bljam3iya ...junk oo chtheee soo ana wagfa ba7asib oo 6la3 il7saaab oo 6ala3t my k-net oo i handed it to the women oo i was looking around...i noticed the woman kanat msa6la, shift'ha wala ma36at'ha my university ID......abaaai ftshalt hehehee;p

-na6raaaa 3eed ila'67aaaaa.....basafiiiiiiiiiiir !!!!!

-i dont belive swine flue...a7s 5arabee6 ! its a normal flue...tit3alijon oo 5ala9...malada3eee kilhal loya....my brother had 7ararra oo m9a5in oo chthee y3neee its normal ta'3yeer jaw oo chtheee wala blmstashfa they tell him ena ohwa "ishtibaah swine flue" feee.....wtf ?!!?!? shakoooo....ilmshkila 3a6ahm skip ohwa oo b3d two days ra7at the 95oona oo 5athaaa adweyaaa 3adiya oo 6aab.....tifilsif ohmaaa 7adhom!

-adry ena i didnt post mnfatraaaaa bsss i was busy walla mn na7yat friends,family, uni etc..... bssss inshalla soon i'll be back..bare with me ;*luv u ;******

Friday, October 16, 2009

Mulish (29-A)

ENJOOOOOOY MY AMAZINGERS !!! (shraykm blisim bs;p)

its really reaaaally short bsss part B ykml 3alaih ...which i will post soon inshalla ;p

____________________________________________________________________

S3ood.....

wi9alt ilbuilding oo akeed inna hneee yskinoon ohma....i rang their apartment number oo the door zzzzzzzzzzd for me oo dashait. di5alt ilelevator oo youm wi9alt mishait 7ag apartment number 14.

I rang the bell ooo n6art wala yfta7 ilbab oo 3bdilra7maaan greets me.

"hallaaaaaa hallaaaaaa.....shlonk..." gaal 3bdlra7man oo salamna 3ala ba3a'6

"b5air wallah...."

"tfa'6al tfa'6al........" he motioned for me to come in, " 3aad 3zmt b3ad stath m7mad oo ...."

"mar7abaaa s3ood....." said 3bdlra7mans wife

"hala walla..."

"waaai 3afsaaa hehe inshalla y3jbkm 6ba5eee....."

"laaa akeed..."

"haha mshkoor ,,yalla intaw g3daw bl9ala 3alama anchib il'3ada....."

Ana oo 3bdlra7man di5alna il9ala wala nshoof m7mad ga3d oo ma3aa rayyal oo bnaya oo .......malak!

killish mowagta !

____________________________________________________________________

Zain......

akraha !!! akraha akraha akraha ....!!!

I muttered to myself as i picked up my bag and headed barra ilsharika and into my car. 3alaaait 3al takeeef...7asait roo7eee 7aranaaa...mn8ahraa....m3a9baa.....feene bachwaaa ...kilshay !!

shasawy....la3at chabdi minna manigadra at7ammilaaa...killish killish !

G3dt afakr blsayara 3alla shay....7all ...ayshay bsss maligait shay. I parked my car oo nzlt ilbait. dashait oo marait yam il9ala wala ashof my dad ga3d with my mom. salamt 3alaihm oo g3dt.

"haaa shlonha bntee,,,," said my dad.

"hehe tamam walla...." i said and poured myself some tea.

"shlon ildawam weyach..."

"umm walla zaain...7mdillaa...." i settled in the couch and blew into my tea to cool it down.

"stath fawaz ohwa ysht'3l weyakm blsharika...3araftee...?"

"uhhh laa walla....laish ?"

"ygool ench sha6ra oo tit3alimain bsir3a...oo sh'3lch ma'6boo6..."

"hehehe 9ij.....shift shloooon....g3d agolk anaaa...hehe.."

"eee mo3ashan chthee abeech t8admeen isti8altch oo tyeen tshta'3lain 3ndee blsharika....5ala9 iktisabtay 5ibraa oo fhmtay ilsh'3al 3adl..."

"shno...??" i was shocked.

"eee....mohatha elle kntay tabeena...entay 8admay isti8altch oo maktabch jahiz..."

I was speechless. thats what i always wanted.....was it ?

___________________________________________________________________

luv u ;p

gudnight :)

Tuesday, October 13, 2009

Mulish (28)

ENJOOOOOOOOY ;)))

_______________________________________________________________________

S3oood.....

gmt mnilnom oo ana 7adi ta3baaaaan....weddiii agi6 roo7eee oo anaaaam bsss lazm aroo7 il'3ada elle 3azmeene 3alaih. 5athait ilshower a7aaawl at9a79a7 shwy bsss mako fayda ams killish manmt 3ala ra7teee. bsss knt afakr billeee 9ar....ma38oola b3d klhalsneen ashof malak ! sh'hal 9idfa...oo laish el7een. magdar ashoofha wala a7acheeha wala 7attan at7amalha ...kariha ibshakl mo6abee3e 3alli sawita weyaay oo feena e7na elathnain. 7abait'ha 7ob ma3a6aita 7ag a7ad '3airha, bsss 6l3at matstahal kilhathaaa...ilwa7id yikbar oo yit3alam oo ana knt 9'3eer wagt'ha oo masha3ree ba3adha richeecha bsss el7een kibart oo we3aait oo laa yomkin a5aleee wa7da nafs'ha tgi9 3alai mara thanya.

klhalsneen ijtanabt shay isma 7ub...lena awal 7ub kan ib7ayatee fashil. klshay intaha bain youm oo laila oo mn'3air sabab aw tabreer....bsss hadatnee oo tizawijat...oo laaa b3d sima3t il5abar mn rfeeje. 3ala3omoom ana ra7 a7awl atjanabhaaa 5ilaal halfatraa laaimaa a5al9 sh'3lee hnee ooo arja3 ilkuwait.

a5555 awal marra a7s roo7ee ta3baan halkithir.....bss abee arja3, arja3 7ag 7ayatee il6abi3iya..

agoom...aroo7 ilsh'3l...ijtima3aat...zaf ib zain...arja3 ibait ...diwaniya ...chalet....oo chtheee

kilshay mashee chethee....haha walla oo welaht 3la hal5iblaa zain...mayndara shimsawya el7een akeed m6al3a 7ag a7mad grooon...

And with that s3ood left his room and headed to the 3azeema....thinking that it would be a lunch like every other lunch.

____________________________________________________________________

Zain.......

I woke up cursing the day a7maad came to the sharika. o put on a simple black skirt and a skyblue top. i checked my phone and i had a message,

a7ibich...zayoontee ;**
rec.7:56am

it was from 5alid. i stared at these two words....he loves me and he called me "zayoontee" the name he always used to call me by. i miss him. thats a truth that i cant deny but i just dont know if i could trust him again. plus, there is s3ood....hals3ood elle ma5th 3agleee ma3ina there is nothing official between us oo ymkn he doesnt even love me. i really dont know what to do...its soo confusing.

I arrived at the sharika and as usual , i grabbed my coffeee and on to work. at around 12 pm the inevitable happened and i was asked to go to a7mads office. i reaaaaalllyyyyy didnt want to go there ...awalan i was scared, disgusted, mad, furious and not in the mood. i knocked and got in,
I walked to his desk and tried to avoid the amused look in his eyes.

"ashoof 5athaitay il7achee elle gtlch yaa ams,,," he grinned.

I looked at hi, with a sheno-g3d-t5arbi6-look,

"libastay tanoora...oo ana ams gtlch ene afa'6ilha 3alaich...."

ohhh yaaaaaa....iffffffff shlon nisait ana...el7een 7sbaala i was flattered oo lbst elyoum 3shan chtheee....

"hahaha....3al3omoom 5anjanbl ilsh'3l...." he motioned for me to sit down and so i sat down 3ala8al a7san mnmaa akoon jidamaa o y5oziz feene. The next 15 minutes was purely buisness and i was glad by that.

He stood up and laid out the papers infront of me , " faaa e7naa n7awl oo nshooof she9eer..."

" ok.." i said as i scanned the papers. i forgot ena he was standing infront of me so i paused and looked up at him.

"aasif etha ga6a3tch....kamlaaay" he added , but i ignored him and stood up.

"ashoof ilawraag oo b3dain i email them to u..."

"la7'6aaa ..." he grabbed my arm, " laish msta3yla..."

"hidd eede allah y5aleek..bala mashakl..."

"moo ohwa law tstamti3ain weyaay...ykoon a7san oo nkoon b3aad 3an ilmshaakil..." he whispered to me as he inched closer and closer to me. I pushed him away with all my force,

"wallaaa wallaaaa aashtekee 3alaik !!! 7ilaft !!"

" hahaha 9adgeeny mara7 ysm3oon kalam "intern" 3alai ana...."

"enta ma3araftnee 3adl 3ayal...wallaaa la5aleek tndam !" i lashed out.

"shofaaaay latig3ideeen tsween ro7ch baree2a....adry ench tabeen bss 5ayfaa,,,,"

"laaaa2 !!! enta mnwain tyeeb hal 7achee......ana mochtheee...."

"eee mbayin....3alabalch ana '3aby oo ma2adree ench entay oo s3ood kan 3ndkm sowalif...."

I didnt expect that.

"shno.."

"eee ee sm3teene....etha ti7achaitay ...af'6a7ich mo entay bss...ellaaa s3ood b3d...!"

7asait ildinyaa tdoor feene,,,,,d5t shwy....hathaaa shnawee 3alaih....!?! i just stared at him and when i couldnt take it any longer i left. ethaaa gaal ayshay 3an s3ood 3ady efanshoona ! mabee all his hard work y'6ee3 3shanee ana. omg shswy..........

__________________________________________________________________

luv u ;**

gudnight ;)

Saturday, October 10, 2009

Mulish (27)

Thanx 4 ur patience ;)) oo i promised ;)

Luv u ;***

____________________________________________________________________
S3ood......


"e7m....ana malak ilflani....tsharaft..." galaat oo she avoided eye contact with me.

"mar7abaaa feech...yahala...." replied the rest...i just remained quiet.

"mnwain entaay...?" asked 3bdlra7mans wife.

Kuwait....

I said to myself.

"kuwait...e7m..bss yaya ma3 stath m7amad weyaaa 3shan aksib 5ibra oo chthee..."

"ahhh entay intern 3ndaa...?"

"laa walla...asht'3l 9arlee cham sina bss hathee awal sinna lee ma3 stath m7mad..."

"y7lailich maybayin....cham 3mrich...?"

24.....

"hehe 24..."

"il3omor killa inshalla...."smiled 3bdlra7mans wife.

**RING RING**

Malaak answered her phone, "alooo...yes im malak...why...we agreed that it would take place on thursday....yes....yes please because im busy the whole week...ok thanx....bye..."

"sheno fee...?" said stath m7mad.

"laa walashay bss 5arba6a blmawa3eed....latsheel ham..." she beamed to him.

"waaai englaizeetich tshwiig hehehhehe....entay darssaaa barra.."


ib AUK.....

"laaa wallaa.....blkuwait...ib AUK..."

"ahhh ya7lailich walla...3ad laygaa 3alaich halsha'3laaa...."

"hehehe mshkoora...bss faj2a dashsait buisness...."

"laaaish wain kntay 7abba tdisheen..."

Interior design....

"interior designing walla...bsss buisness shadneee wayd fadi5alta..."

lena ahalich mari'6aw tdreseen barra...3shan chtheee....

"s3ood....shfeek sakit...?" whispered 3bdlra7maan to me. "ana oo stath m7mad 9arlina sina nt7acha oo enta sakit..."

"laaa bsss shaklee baroo7...waraai sho'3l lazm a5al9a..."

"ig3aaad shwy...."

"haw sheno s3ood rayii7...?" jumped in his wife, "ig3aad shwy..."

"laaa mashkoreen bsss waraaai sh'3l oo mayita2ajal..."

"3ala ra7tik....bsss bacher '3ada 3ndinaa ok..."

"haha inshalla.....m3esalama..." i said and headed to the door.

laykoon ehya elle kanat ts2al 3anni blhotel...oo elle kanat bla9an9air...offfffff allaah y3eeeena !

____________________________________________________________________

The next day........

Zain.....

"aloooo....hala ...bsss abeee asta2thin elyoum t3banaaa shwy mara7 adawm.........laaa mara7 agdar aadawim.....3ady etha 3ndeee sho'3l 6arshee 3ala emailee.....mngaal 3ndina ijtimaa3? laaazim a5ali9 ilsho'3l gabl ilijtimaaaaa3 ?! mnooo galich ...? stath a7mad haaa......okaaay okaaay....ee eee yaya....bye "

i shut the phone fumming ! gi6ee3a mora'6yaaa aftak minna hatha...waraaai waraaai ! 7attan 6ibiya manigadra a5ith !

i changed my clothes and headed to work. i grabbed my coffee and went straight to my desk where i found tons of work waiting to be finished before noon...where the meeting will take place. At around 11 i was about to be done when the phone rang and the secretary told me that stath a7mad wants to see me, i tried to make excuses inorder to avoid him bss mako fayda....i had to. And soooo to his office i headed.

i knocked and went in.

"ahlaaaaan....tawa manawar ilmaktab....." he said. i showed no reaction what so ever and handed him the papers to head out. "la7'6aaa la7'6aaa .... ana magtlch 6il3ay...thanyan ana ma3ala8t 3ala sho'3lich...oo haaaam magtlch ijtimaa3 ilyoum 3an shno..."

"tfa'6al 3ayal..."

"entay awal shay tfa'6ilay oo gi3day oo atkalam..."

"mabeee....mrta7a chethee...."

He looked at me for a while...bss i remained on my feet and looked at him with a bored look waiting for him to talk.

"hmmm...daam enna chthee okaay..." he said and stood up and came towards me, "momishkila ...ana awgaf ba3d..." he beamed.

gi6a3 !!!!

"3al3omoom bss abee agolich enaa..................." he kept talking and talking 3an todays meeting oo chtheeee....oo ana bss na6rita y5ali9 3shan aftak mnrig3at wayha ! he finally shut up and then he studied my figure, i was just about to scold him when he spoke, " lazm agolich...enich jiddan anee8a ! bsss ana afa'6l iltananeer 3alaich..."

"ahh 5ala9 3ayal zain gtlee..."

He smiled..so i added,
"3ashan malbis tananeer..."

He glared at me, "5ala9t ? 3ashaan amshee...."

"eee 5ala9t...bsss gabl matro7eeen 3ndee lich 5abar 7iloo...."

alllah yister...

" shno...?"

"elyoum wi9alnee email mn stath s3ood...."

ohwaaa bss he mentioned my name oo faz galbeee.....god i miss him sooo much !!!

"latistansain wayid....lena maktoob ena ra7 yit2a5ar...eee na3am oo mayadreee meta ra7 yrid...oo 6ab3aaan mnoo ra7 ykooon mokaannaaaa.....hmmm hmmmm hmmmm.....eee....ana !!! 5osh 5abar mooo...."

I gulped, my hopes were drained away....it looks like i'll have to indure his presence much longer.

"lat5afeen ana mawjood...." he said and placed his hands on my shoulder. " ana ra7 a5aleech matfakreen ibs3ood...." he said as he inched closer and he looked as if he wanted to kiss me !!!

"wa5ir 3anni !!!!! 8aleeel iladab !!!" i backed away.

"mo3alainaaa halfilim....adry enich tabeeen..." he said and came forward again. i stood behind the table.....his arms grabbed me,however, and i stumbled back at the chair. He came at me and tried to kiss me...i was turning my head and pushing him away...

"wa5ir 3ani.....wa5iiiiiiir.....wallaaa a9ari5.....wallaaaaaa !!!!"

"chub ooo lati7arikaaain......" he said and i frantically kept pushing him away...i gave him a kick and that sent him away from me which gave me enough time to stand up and head to the door. Before i headed out i paused,

"ra7 tindam 3alli sawaitaaa ...!!!!"

"ha haaaa......meno be9adgooon....ilmodeer wala ilintern ??? oo 9adgeeene agdar alif ilsalfaaa 3alaich ibsohoolaaaaa...." he grinned.

I glared at him with my tear-filled eyes and headed out. I walked and got into the nearest bathroom i saw. i locked myself in and broke down. i was shivering like crazy.......and everytime i heard someone get in i had to hold in my tears until they left. It was exhausting and i really didnt know what to do ! How am i going to face him again ....? 7atta law bafattin oo ashtikee 3alai 9a7 kalamaaa...akeed be9adgonaa oho....oo hathaaa mohayin faaa akeed ra7 ylif elsalfaaa we6ali3 roo7aa minha ! Who can i talk to ....? my dad...that would be crazy ! my mom...that would be even crazier ! s3ood....well hes not here ! mariam.....well shes a girl y3ne shbtsawee....ooo rayilhaa ham y3ne madry 7araam a5arb their honeymoon. I kept thinking when 5alid's name popped into my head....hes the only one ive got but i cant tell 5alid.....can i ? ughhhhhhh im confused ....all i know ohwa enna mabeee adawm hneeee b3d mabeeee....oo etha ista8alt my dad will see it enna magidart at7ammal ilsho'3l oo chteee !!!


I headed to the secretary and told her that i am tired and that i need the day off....she was about to argue but one look at my face and she agreed straight away ! i went home and slept...not before praying that god would do anything....ANYTHING that would help me...and i would gladly take it !
____________________________________________________________________

Luv u ;***

Gudnight ;))


Wednesday, October 7, 2009

Mulish (26)

Sorry u guys bss walla laahya ma3 uni ;p its gonna be short...bsss i promise blweekend i post a long post...;***tistahlon !

ENJOY...the mini post ;))

_____________________________________________________________________
ZAIN........


My phone rang again....

waaaai hala7mad mafee 9aber ?!?!!?

I grabbed the paper work and headed up towards his office. i reached his office, and the secretary told me to get in 3ala6ool fa i knocked and went in.

"zaain ana 9ayerlee 15 digeega na6rich...." said a7mad as soon as i got in.....bsmillaaa y3neee.

" eee bss knt ga3da a6ba3hom...." i grimly said as i headed to his desk.

"eee mo ana maba'3aitich ti6bi3eenhom....."

I looked up at him, "shnooo...?? laish...."

"makan laada3y ...gilt e6arsheenhom 3ala ilcomputer oo 5ala9...."

"eee bss ma7ad galleee....." i mean its only printing cham wriga oo chthee, its not a big deal bss i hate standing there as the papers are printed b3dain lazm ana9i8hm oo i group them oo staple them oo madry shnooo 3abalaa....

"moo ana 3ashan chthee knt adg 3alaich 3shan tyeene..."

"laish ayeek ? tigdar kint tgool 7ag ilsecertaira tgolee...." eshchayifnee hathaaa.....3ala kaifa ymasheene....

"ana gilt tyeen hnee...agolich....oo ham minha aksib shoftich...." he winked.

i was taken back shwy....did he just wink ??!!!

"emm....ana mashyaa el7een...."

"laaa laaa wain ray7a...." he stood up and came towards me. "gi3day hnee...."

"laa malada3y...ogaf...." i quickly replied as i took a step back.

"tsk tsk tsk....i insist...." he said and the freaky look he gave me ... 5alla lsanee ynribi6 oo gi3adt.
"eee chthee abeech...." he grinned and sat across of me.

He was staring at me and i avoided his gaze, "e7m.....mara7 nraji3 ilawraag ?"

"laish msta3yila..." he replied.

"laa lena waraai sho'3l..." i lied.

"sho'3ol ??" he said as he leaned towards me and sat at the edge of his chair...staring at me intently, "mat'thakar enne 3a6aitich so'3l...."

"laa bss fee ashyaa2 lazm anathimha ibcomputery...oo chthee.." i lied again.

His lips lifted up a little, "tigdereen tshta'3lain 3alai ib ay wagt..."

"eee bs ana baroo7 el7een..." i said as i got up. He got up too and held my arm,

"tabeen ilfakka minni...."

I looked at my arm, held my his large hand...and my heart started to beat widely, "laaa laaa bss lazim..."

"lazim shno..." he inched closer to me.

"stath a7mad....momkin t'hid eedee raja2an..." i managed to say.

"oh laish mthaygich...?"

i only nodded.

And then just like that he let go of me, "'3areeba....." he told me.

I looked at him confused. I wanted to ask him sh8a9da bss i reaaaaally needed to get out of there soo i just headed out. And when i got out....i let out a breath..was i holding it in there the whole time ? what got into him ?
_____________________________________________________________________

luv u ;**

gudnight ;)

Thursday, October 1, 2009

Mulish (25-B)

Dedicated to Mango ;*


ENJOY ;)
____________________________________________________________________

7 years ago.......


**RING RING***

"alooooo.....helooooooooooo" answered malaak.

"ahlan ahlaaaaaan....shfeeech mn il9ub7 e6arsheen messegat...."

"abee agolk shay mohim knt.....ee 9a7 enta laish maradait...?"

"knt ma3 ilmodeer elle 3indi...7ada 7achir ! bsss lazm antibih y3ne tawne mitwathif 3araftay....bssss offfffffff wayid sho'3l ! elmohiiiiiiiiim shb'3aitay tgoleeen ?"

"emmmmmm !!!!! ra7 ashtereeee sayaraaaaaa a5eraaaaaan !! "

"ahhh yalla yalla 3albarakaaa...maba'3aitay ....."

"haaaaai hehehhhhee walla sayarteee cool...."

"sheno cooool ??!?!! garamba3a !!"

"eee 5o tawne sayga y3ne akeed mara7 ya5thonlee sayara yideeda...bss since tawne 9rt 19 oo 9arlee 1 year asoog faa ra7 ya5thonle sayara...."

"eee yallla zaaaain.....shno mfakra ta5theeen ??"

"walla madry...bacher bnroo7 oo nshoof....abaaaaaai 7adi mshta6a !"

"7mdella weshikir..."

"3alaaaaaaik....hhehehehe...."

"ok laklak lazm aroo7..."

"waaaaai3 s3ooooood shno laklak ??? ma7b this name !!"

"shno ismch chethee b3d shswy ana....haha..."

"ismeee malaaak mo laklak ! ayshay thany hehe..."

"tsk tsk 9ij laai galaw isim 3ala mosama...."

"awwwwwww ana ur angel...."

"laaa 3iksay ur name oo y9eer esim 3ala mosama....."

"ha ? m.a.l.a.a..k....sooo y9eer k.a.l.a.a.m !!!! haaaaaaai sh8a9dik !!!! shno ana garga !!"

"kaaaaaaaaaaaaaaak ...."

"masheee masheee...."

"hahaha a7ibich....."

"oo ana akthar....hehe yallla jabil sh'3lik...bye !"

"laaa7'6aaaa la7'6aaaa....bashofich elyoum..."

"haaa laaa madryyyyyy...."

"yallaaaaa 3aad mnziman moshayfich...."

"ay minzimaaan....sbo3 ile6af shiftny...."

"eee hathak sbo3 ille 6af.....haaa shgiltay?"

"emmmmm okay ;) the usual place ok...bye"

(The last normal convo between them)^

"helooooooo....." malak said as she got into s3oods car.

"shno hathaaa ?!?!"

"ha ? ohhh hehehhe catalogaaat....."

"maaal..?"

"sayaraaat !!! help meeeeee......"

"haha yalla yeebay..." s3ood took a catalogue from her and started scanning through. After 30 minutes s3ood set the catalogoues down and let out a breath.

"haaaa shgilt ? ay wa7da..."

"9ara7attan tabeen...wala sayara layga 3alaich...."

"haw laaaaish......hatha catalogoue bmw, mercedes, range, porshoue, jaguar...shno b3d..."

"entay maynfa3 ma3ach elle wanaaaait !"

"wanaaaaaait......?!?!!? makosho'3l"

"hahahha at'3shmar...3jbony katha sayara walla bss 5all as2lch ashof ethe zaina oo yimdi7onha wala la2 3shan matiwahigain feha..."

"hehehhehe...3abali...." she shot him a look and hugged him. they stayed there talking for a while and then it was time to go so she left...but not without a goodbye kiss and innocent one ;p

(The last date/kiss)^

3 days later....."shfeeha hathee matrid walashay ????" s3ood tried calling malaak but she wouldnt pick up, messaged her bss ham mako fayda. He was confused ....he thought that maybe he did something wrong bldate..but nothing out of the ordinary happened. After the fifth day he decided to go to her uni and wait for her...bss he didnt catch any glimpse of her. He was really confused....and worried.

the sixth day....

s3ood was at the diwaniya with the guys when his friend fahad came in and sat beside him,

"haaa shlonk al7een??"

s3ood looked up at him confused, "ibsheno...?"

"shfeeek....malaak...."

"ha...? shdarak...?"

s3ood was confused...ok yimkn ena fahad's girlfriend is malak's best friend..bss malak momino3 elle she lets people into their problems. soo s3ood assumed ena 9ar shay oo galat malak 7ag her friend elle galat 7ag her bf elle tawa gallaaa....

"sima3t......shoof adry mit'thayig bss enta tistahal akthar mnchethee...oo a5er wa7da knt atwa8a3 tsawee chethee ehya malak...."

S3ood was really confused now, "ha ? enta shg3d tgol...?"

fahads face drained, he realized that s3ood doesnt know what hes talking about, "laa 5ala9 ensa...." he didnt want to be the one to tell s3ood.

"fahoood shfeek....ti7acha..."

"ana 7asbalee tadree...."

"adry..? malaak feeha shay !"

"laaa ...malak in5a6bat oo ibtizawaj !"

"sheno...????!??!!??!"

(that was the last day s3ood and malaak were considered a couple)

(s3ood never did hear from malaak after their last date)

(and s3ood was never the same after that....he was a completely different person)

______________________________________________________________
luv u ;**

gudnight ;))
Wednesday, September 30, 2009

Mulish (25-A)

its good hearing from some commentors elle welaht 3alaihm;p
PART A is up...inshalla i post part b soon ;*

ENJOY ;)
____________________________________________________________________
S3ood......


nimt noma mo6abee3eya ams youm radait ilhotel....oo zain enna irta7tlee shwy lena ilyoum wayd 3ndi sh'3l. daam enne rija3t fa lazm asawee ilijtimaa3 ille ajaltaa oo itifa8na nsawee ma3 ilsharika ilthanya sa3a 11am. el7een sa3a 9am...faaa a5thlee shower oo a6lblee ryoog oo ashti'3l 3la ilpresentation gabl maroo7 ilijtima3.

b3d ma6ilabt ilryoog oo 5athaitlee shower g3d mjabl laptopy Asht'3l 3al presentation.

**knock knock**

gmt oo fachait ilbab oo da55al ilakil da5il...wa8a3t wriga oo 6ila3 ilrayaaal oo ana jabalt ilakil. knt yo3aaaaaaaan. b3dain libast my suit oo ri7t ilijtimaa3.

3 hours later.....

il7amdilaaa.....!

ilijtimaa3 kan naji7 fa ra7 nit3amal weya halsharikaaa 7ag the next 3 years. gmt mn 3al 6awlaa oo yaniii 3bdlra7man...way7d nazl weyay ibnafs ilhotel oo ham 6ila3 a representitive blsharika elle g3d nt3amal weyaha. 3ayish hnee ma3 zojtaa...ilsh'3l 7ilo 3ala goltaa oo ildirasa 7ilwa 3ala raay zojta.

"halaaa b3azoooz...."

"hala hala walla...." ibtisamtla.

"yalla mabroook....sho'3lik mara7 bosh..."

"hahaha ee walla...yalla il7amdilla....."

"agool lena 9aar fee itifaa8 oo chthee faa akeed ra7 nsawee i7tifal 9'3ayyir 7ag sharikatna oo sharikatkm....faa elyoum ta3al hnee at 6pm....mara7 n6awl wayd y3ne...."

"ahhh ee 9aaar ...ok.."

"fee ham mn ma3arifhm ra7 ykonoon mawjodeen....oo fee tshoof cham sharika 3arabiya ykonoon mawjoden....tshof ba'3aaw the deal bs ma79ilaw 3alaiha bsss eyoon none the less 3shan mosta8balan ygderoon y7awlloon....."

"ahhhhh haha.....5ala9 yay yay....yalla tamerne 3ala shay...ana mashee...'

"wain rayi7...ta3al ta'3ada 3ndy....9ij enna fee paris bss 6baa5 mortee kuwaitee ba7t !"

"tislaaam tislaaam walla...bss 7aaab arayi7 shwy...marra thanya inshalla..."

rija3t ilhotel oo wigaft an6ir ilelevator yo9al, tiba6al ilbab oo di5alt da5l oo ri3a9t 3ala 11. oo ana wagf warra....jidami kan fee thalath 7areem oo yamee rayal. bss ana knt wara telephonee achayik emailee oo chthee.....bss knt ala7i'6 ena fee wa7da mn il7areem klshwy kanat tltft....tshofne shwy b3dain tlif wayiha. rifa3t rasee oo shift'haa bss kanat ma36atne '6aharha...n6art'ha tltft bss malaffat halmarra faa rija3t 7ag telefone. wigaf the elevator 3ala my floor, tiba6al ilbab oo knt bamor fa glt "excuse me...." danolee oo marait bain il7irmitain...oo la7a'6t enna elle kanat tshofne klshwy bs marait yamha yabbat sh3rha 3al 6arraf...chinna matabeene ashoofha....'3areeba ....'3ayal laish e6ali3.

elmohim.....

dashait il'3rfaa....6ilabtlee '3ada...ooo iti9alt 3al secertaria blkuwait '6aba6t weyaha cham sha'3la. b3dain tijahazt 7ag 7aflat elyoum. at 5:30 chethee 6ila3t oo ri7t hnaaak oo wi9alt 3al sitt.

kaan matroos ilmokaan....5osh 7afla 9'3eera hehe.

"champaign sir...?"

"uhhh no i dont drink...thank you..."

"chan shirabt...." joked 3bdlra7maan.

"hahaha wedii bs mali5lg askir....." i joked back.

" haha 3al3omoom...s3ood a7b a3rfk 3ala mortee dana...."

"for9aa sa3eeda....." gltlaha.

"ana as3ad....3ad may9eer chtheee lazm youm tyeena '3ada....abee ashoof etha 6ba5ee 7ilo wala la2...."

"mt2akid ena 7ilo...." i replied. "3bdelra7maan wayd ymd7 aklch..."

"hehehehe madry walla...a5aaf yjamlnee...ma7ad thayig 6ba5ee ilkuwaity '3airaaa.....fa glt athawg a7ad '3aira oo at2kd ibnafsee...." she smiled.

"laaa laaa malksh'3l minha...6baa5ha 7ilo...."

"haw shfeek 3bdlra7maaan mash weyaay ilfilim 5al aksir 5a6ra 3shan eyee.....hehe"

"hahahhaa laaa laa akeed yaay...3mlaw 7sabee bacher ana 3ndkm 3ayal...." radait 3alaiha.

"digeega 3an ithinkom ....aroo7 ashoof stath m7amad oo ayee..." gaaal 3bdlra7maan. oo ana g3dt asolf ma3 morta...

"oh kahoo yaa 3bdlra7maan..." galat dana faj2a. shwy wala eyee ma3aa rayaal.

"oo hathaaa s3ood alflani...elle 5alaa ilshariktain yt3amilon ma3ba3a'6...." ibtisam 3bdlra7maan.

"hallaaa feek...." gtlaa oo i shook hands with him. kaaan rayaal 3od...y3ne bl5amsenaat.

"mabrook 3alaik elcontract...itifaa8 7ilo walla....thalath sanawaat ...shay 7ilo....ahaneek...."

"mashkoor walla matga99ir...."

"8aleel matlagee halayaam naas yshta'3lon ib'6ameer chethee.....oo e7naaa kibarnaa oo gmna nt3ayaz hahahaha....inshalla meta raji3 ildeera...?"

"walla ga3dle b3d cham youm....3alama a'6abi6 omooree chethee oo b3dha inshallaaa raad..."

"eee yalla bltawfeej inshalla...."

tawnee yay ard wala asma3 ...."stath m7mad...stath m7amad..." nadat bnaya oo ana sikat. "lazm namshee stath m7mad warana ijtimaa3 lazm nil7ag 3alaih...." galatla.

"eee adry..walla entaw mo2theyeen hehehe....ana ayeeb thnain klmasafir safraa minhaa yt3alimon ilshi'3l 3adl oo yksibon 5ibraa...bsss mo2theyeeen....haha...." galinna stath m7mad.

"wee sorry...ma3araft nafsee..." galat ilbnt oo iltaftat 3alaina..." ana.........ana......."

"nisat isimha...." 3alla8 stath m7mad.

"a-ana....."


mayi7tay tgoleee isimha......a3rf meno ehya.......shlon ansa....

malaak

____________________________________________________________________

luv u...;**

gdnight ;)


Sunday, September 27, 2009

9udaff !!

waaaayid amor ib9odafff halayaaaam ;p here they r ;))

1) kilmokaan aroo7 ib man6i8atna...i mean klmokan like bank,jam3iya,bal3a etc..... a9adif meno ya toraaaaaa.....hmmmmmmm.....thiiiiiiiiink.......bolbol il5aleej nabeel sh3ail !!! a7s 7ifa'6ny oo 7ifa'6ta mnkithir man9adif ba3a'6 its funny really ;p hes so cute y7laila.

2) there is a girl elle mo9ij shlon klmokan ashoofha !!! ib uni...ma63am....mall.....kilmokan !!! and weirder than this ohwa ena ham shift'ha ib london this year !!!!! stalker much ;p hehehehhe ....bss mnziman moshayfat'ha...3assa mashar wainich ;p

3) i was doing my nails at this nail salon wala wa7da ga3da yammi ga'6ba her bb oo shes like talking to herself...abaaai mskeena zain...as she was reading along....oo ham galat, yalla s3ood rid !!! i giggled hnee i knew ena it was my blog ;D it was funny cuz shes reading my story oo ana yamha....i mean kaboot is a foot away from her hehehehe

4)oo ham marra knt wagfa ibchocolate bar abee a5th cupcakes 3shan msaweeen movie night with my friends...fa ana wagfa na6ra my order oo fee wa7da yamee...dagat 3alaiha elthaher her friend oo she said, "ahhh 9ij kaboot posted....meta ?" i beamed...wanasaaaa shta6aaaaait !!!! how cool is that ! hehehehehehehheeh

5) theres this tall guy dayman ashofa y7os blavenues...y3ne kilmaroo7 ashofa...6oweeel oo mazyon walla...wayid m6ay7 hnak y3ne klmara a9adf aro7 ykon hnak ta8reban....7atta mnkithir mashofaaa 7ilamt feee ams !!! 9ar feene elle shakoooo ham yay ib7ilmeeee......hheehehehe


p.s. most of the 9idaf happened during this week ! waaayd for a week...shwy shwy 3alai 9adofaat ;p
p.p.s. madry etha fe post elyoum i'll try bs i cant promise u ;***luv u oo tc !

Mulish (24)

Wasnt planning on posting bss madry i had to write this part down ;p sooooooo.....to u all...;*

ENJOY ;)
_____________________________________________

ZAIN.....

I continued working on the paper work that i recieved and dreaded the fact that i would have to face a7mad again. ana hal a7mad mn awal ma yaa oo ana momirta7atla oo inshalla bs agazirha halcham youm 3alama s3ood yrja3 oo akftak minna lilabaaaaad ! i smiled to myself and resumed my work.

My phone beeped,

1 msg received
9987****
zain 7ayateee alla y5aleech sam7eeny tara walla walhan 3alaich oo 3ala sowalfich...entay bs ridday 3alai..
2:00pm

I read the message and then deleted it and set my phone down and got back to work. i tried focusing bsss i could and my thoughts kept drifting back to 5alid. Why is he sending me messages ? ma38oola he really loves me ? bss etha he loves me 3yal laish 5anneee ? can i forgive him ? can i give him a second chance ? would i....could i ? iffffffff.....waaaai yarabiii shswy ana shswy.....

I picked up the phone and wrote 5alid a message,

shtabee bl'6ab6 ?

b3dain i erased....laa wayd nashfaaa chthee iljomla....emmmm.....

kani radait...

hmmm laaa ham wayd madry shlon, i erased it....waaai shaktib !!!!

i dont think ene agdar asam7ik 5alid....
sent 2:10pm

I sent it and continued my work, mamarr digayig ella wi9alne msg,

zain walla a7liflich ena makan 8a9de elle 9ar oo ana asif walla asif...entay bss 3a6eene fir9a !
rec. 2:11pm

5alid 9a3ab enne ansa, ayshay wala enk u betray me and u did it...im sorry bss its over.
sent 2:12pm

bss a7ibich zain oo adry enich t7ibeeny...3a6eena for9a....5alene athbitlich ene gadha.
rec.2:14pm

madry 5alid madry...
sent 2:15pm

fakray zain..3shani fakray...3ishra bainatna e7na bss plz fakray..
rec. 2:17pm

Afakir ? shlon arja3la.....i mean i loved him ...i always did. we were such a great couple, i can never forget the first time we met. i was 18 and i was at the chalet, we decided to grab some mcdonalds and thats when we first met. He was tanned and looked great, and he couldnt take his eyes off of me. i noticed that along with my friends bss i chose not to give it much thought, we grabbed our orders and on our way out wala someone bumps into me and pours his coke killa on my clothes. i was socked. i looked up and it was...him ! He was still for a moment then he started apoligizing, "asif ...walla asif..mashift....asif....7mayin yeeeb kleenex bsir3a...yalla......asif walla makan 8a9de...." he kept going on and on and on. 6ab3an my friends were giggling, i just looked at him and said,
"laa basee6a latsheel ham...." i said and walked away. I was out with my friends and headed to the car when someone called,

"law sama7tay law sama7tay...." i stopped and turned around wala 5alid kan yaaayle with another soda in his hand. I just looked at him, he grinned and said,

"hatha 7agich...." at that moment i was like ena hatha mn9ijaaa ,"laa mashkoor mabee..." i replied.

"emmm bss hatha mo3ashan tshribeena...." he said and looked into my questioning eyes,

"3shan ti7thifeena "

"na3am...?!?!" i was surprised.

"eee 7ithfee 3ala tshirty 3shan yinkab 3alaiha...oo in9eeer even...."

I remember giggling,"hehe laaa mayi7taay....."

"y3ne mara7 tgi6eena 3alai...?" he asked.

"hehe la2...."

"ok..." he said oo mawi3ait elle fita7 ilsoda oo kabba 3ala malabsa...."el7een irti7t....9irna even.."

I exploded into laughter...and since then we would see each other every week and from that our relationship started. i smiled to myself as i recalled my those past 4 years with him. i really dont know what im gona do i mean i AM angry at him for what he did, and i just dont find myself capable of forgiving him. plus theres s3ood, i mean i fell for him quick and hard......we kissed too ! bss i dont know if s3ood loves me, i told him ena i do bss he didnt answer me..so where does that leave us.......ughhhh walla its confusing !

***ring ring***

it was the secretary telling me that a7mad is waiting for the paper work. I quickly finished it off and headed to his office.
____________________________________________________________________

LUV U ;*
GUDNIGHT;)

Saturday, September 26, 2009

Mulish(23)

adry adry ti2a5art 3alaikom wayid bsss here is ur 3eediya ;***


ENJOY ;))
_______________________________________________________________________
S3ood......


oo ana knt ba6la3 mn ilsharika nizalt ta7ay 5athait elawrag elle a7tajhom oo ham fahamt ilsecertaira 3an chan sho'3l t5ali9hom oo e6arishlee yahom blfax youm akoon hnak. wigaft 3nd ila9an9air na6ra wala altifit oo adawer zain. madry shimsawya....y3ne bist ilbnaya b3dain mamidana nstaw3b elle 9ar ella dash a7mad oo inshi'3alt ma3aa...oo el7een basafer. walla moshkila lazim afahimha enna elle 9ar......ufffffff ana bro7ee mo3arif elle 9ar shno ....youm akoon ma3 zain klshay ytla5ba6 3ndy...oo ana 9ara7attan bro7ee monagi9....6ool halsneen oo ana masik ro7eee oo mashee 9a7...mara7 a5alee walashay y5arible hatha.....

maligait zain ibdesk'ha fa di5alt ilelevator oo mnhnaak nizalt oo di5alt ilsayara 3shan aroo7 ilma6ar. 6ab3an a'3ra'6ee oo chthee ibparis blfond8 masawait check out lena mayiswa 3ala youmain...faa a7san shay ena klshay 3ala 7a6ita bl'3orfa. lazim a5ali9 sho'3lee hnak bsir3a lena abee arj3 hnee oo ajabl maktabee 3adil...ana mo3ajbny hala7mad.

wa9alne sayig ilsharika ibait blawal 3shan abadil....libastle casual oo salamt 3al walda oo rkabt ilsayara oo ri7na ilma6ar. Sawait elcheck in oo chthee oo 3ala6ool 9ar boarding fa di5alt il6ayara oo etijahna paris. 7awalt anamly shwy bl6ayara bss magidart ma3ini knt mitlayish. kil elle knt afakir fee ohwa zain....mani3arf shswy....mabee al3ab ib masha3r ilbnaya oo ana magdar e36eeha shay aw abadilha ilsho3oor. bsss akeed abadilha ilsho3oor walaw shwya lena law maknt chan mabist'ha. offffff ana bss el7een 5al arakiz 3ala sho'3lee b3dain youm arid y9eer 5air.

b3d cham sa3a wala we start decending 7ag paris. w9alna oo nizalt oo 5athaitle taxi oo ri7t ilfind8.

"hello jean-pierre...."

"hellooo mr.s3ood....welcome back..."

"the room is ready right...."

"yess yess ofcoarse....." raa7 oo 6ala3le kart il'3orfaaa oo 3a6ani yaa, "here you go....."

"thank you.....do i have any messages ?"

"ahh wait i'll check for you...just a moment sir...." raa7 oo madry shsawaa oo ya, "actually yes sir, you have a message from mr.louis ..."

"what is it about..."

"he wanted to ask about when youre gona be back...."

'6i7akt ," mr.louis impatient as always....."

"haha yes yes...and there is a woman also who asked about you two times..."

"who...?"

"sorry sir but im afraid i dont know....she didnt leave her name...."

"oh ok thank you jean-pierre....." gitlaaa oo 9i3adt 7ag il'3orfa.....meno hathe elle si2lat 3ani ? ilsecertaira blq8 ? bss laish mat7i6 isimha..? yimkin wa7da nit3amal weyaha ibsharika mn ilsharikat ibfaransa....bss ham laish mat7i6 isimha...? mayindara walla......ebayin ba3dain meno....

____________________________________________________________________
Zain........


i was walking outside, in a wide, spacious field that was adorned with trees, flowers, and the soothing sound of the birds singing. it was a place im not familiar with that much, but i seemed to recognize it well. i was suddenly hungry and i needed to eat but i was far from home so i decided to find me something to eat from here. i walked around ...wandering around trying to find myself a fruit to eat. i spotted an apple tree, the apples were sparkling from afar and they looked delicious to eat. My mouth started watering just at the sight of it. i decided to head to it..soo i walked down the hill....my eyes only focused on the tree. For a while there i felt like i wasnt moving...the tree didnt seem to get any closer no matter how long i walked but i was determined to get myself an apple so i kept going. i kept passing, however, besides a lemon tree, a grape tree and an orange tree...and although they all seemed delightful with their vivid colors my vision was occupied with the apple tree.

"ZAIN...ZAIN....." i heard someone call. Nooo noo not nowwwww......!!! "ZAAAIN...ZAIIIN YALLA WE HAVE TO GO....YALLA ZAIN....."

i halted, i have to go but i really really want an apple from that tree !!!!

"ZAIIIN...."

"KAAANII KAAANI YAYA YAYA...." i replied and headed back grabbing myself an orange from the orange tree on my way back. I rolled the orange between my hands then i decided to eat it because i was famished. i dug my nails into the skin of the orange to peal it open. i pealed of all of the skin and using my hands i split it open into half. "AHHHHHH....." i screamed and dropped the rotten orange to the ground. it looked perfectly normal on the outside but it was black, smelly and rotten in the inside. i stared at it on the ground and screamed even more when some sort of insects crept out of it.

***********************************
fazait mn nomeee oo eedi 3ala galbi....!!! "bismilaaa bismilaa........." i kept repeating to myself , "a3ooth billaaa .......shno hathaa...?" i calmed myself down...mofahma what the hell the dream was about and what it meant. I got up and washed my face, i got back into bed but i couldnt sleep. I looked at the time and soo i decided to get ready to work marawa7da.

I reached the sharika and straight to my office....i had tons of work to do.

"e7m....e777777mmmm....."

i looked up wala , "abaaaaaaaaai......maryoooooooom hiiiiiiiiiiii.........." i beamed and hugged her, "wainich entay welahna 3alaich....."

"heheheeh shno bas 9arle four days momdawma...."

"7atta law....wayiiiiiiiid...."

"weee hehe 3ayal shbitgoleen youm agolich ena b3d youmain 6ayreen 3ala our honeymoon ana oo jassim...."

"alaaaaaa 7ilfay...wain...."

"hehe emmm madry msaweeha surprise 3ala goltaaa...."

"Waaaaai cute.....enzain chan kamaltay halcham youm 3i6la b3d...."

"laaa weee lazm a5al9 sho'3lee gabl masafer ma9a5t'ha hehe....."

"ahhhh hehehhee......"

"yalla 7beebty a5aleech tjableen sho'3lich oo ana b3d...."

I smiled and headed back to work. After a while, i was finished with the first bunch of paper work so i headed up to deliver it to a7mado....lena yi7taja '6arory 3shan y6arsha 7ag madry ay sharika. the secretary motioned for me to get in. i knocked and got in....6ab3an ila55 m9adig roo7a oo ga3d oo la3ib ildor 3adil ma3 wayha.

"ilawraag 5al9een...." i told him and set them on his desk.

"zain ta3alay shofay ilbarnamaj ilyideed hathaa.....ra7 ysahilich 7ayatich wayid...." he stood up and motioned for me to sit down. i hesitated bss i was eager to see shno hatha elle besahille 7ayate. I went and sat on the chair and looked at the computer screen oo sa6alt. a7mad leaned in from behind me,

"shofay .."he motioned, "hatha ysaweelich kil ilquarters ma3ba3a'6 bidaal il3abala elle t7oshich every quarter oo tna'6menhom oo chethee....."

"ahhhh...eee coool...." i nodded and remembered when i mixed up with the quarters in the first meeting that i went to blsharika with s3ood.....that would be handy indeed.

"7ada 3ajeeb mo9a7..."

"eeeee 7ada !" i smiled , my eyes still fixed to the screen. I didnt notice that a7mad was close.....really close, i froze, and my heart hammered in my chest when he sniffed my hair.I moved away and stood up abruptly. "lazim aroo7...." i said and scurried outside. 7ayawaaaaaan...what the hell was he doing !!!! was i imagining it ??? laaaa laaaaa it happened and nooo im not over reacting.....!! abaaaaai waaaaai33333......

I headed to my office again and sat there...omg how am i gonna survive the next few days with him....i really need s3ood to come back. i just have to stay distant from hal a7mad hatha till s3ood comes....bss that would be hard oo plus ana bro7e madry shkithir be6awl s3ood halmaraa iffffff.......

I decided to focus my attention on the next paper work i have...pushing away these thoughts as much as i could. After a while my phone beeped,

1 msg recieved
9987****
zain 7ayateee entay...walhan 3alaich wayd oo 9adgeny enne mogadr a3eesh mn'3airch....sam7eeeny...
1:30pm

I read and reread the message over and over again. I know this number....ofcoarse i do....its 5alids ! laimeta halwalad ra7 y'6il chetheeee 5al yinsaaa bas....i loved him yes i did...bsss what he did was horrible and i could never forgive him ....7assasne chenee nafs hatholee elle yil3ab 3alaihom b3d when i thought ena it was serious and that we might actually end up together....bss zain ene 3iraft el7een....a7san mnba3dain....ilmoshkila ena i really thought inna i new him i mean i know him for years and thats why i was shocked when i found out what he did....7attan youm 3iraft what shocked me the most was that he didnt deny it and that it was true...ok mashkoor enk machathabt oo sawait ro7k bareee2 bss u still did it...and thats....well thats unforgivable.

ifffffffffffffffff sh'hal youm....my dream mn9oub.....a7mad mn 9oub...oo 5alid 6ila3ly mn9ooub....can my day get even worse ?!?!?!!?

The phone rang,

"alooo mar7aba zain....stath a7mad 6albik ilmaktab....."

"ee bs ma5al9t sho'3lee b3d...."

"youm t5al9ee ta3alee then..."

"ok...."


well......heres my answer......yes ! my day can get worser....much much worser!
_____________________________________________________________________

Luv u ;**

Gudnight ;)Sunday, September 20, 2009

3eedkom mbarak ;*


kil 3am wentaw ib alf alf 5air......!!!!

3asakom mn 3awada inshalla.... ;))

yalla tikashi5aw oo tizagritaw 7ag il3eed ! wala 3afeesa e7na ilbanat ammaaa ilawlaad alahomaa ildishdasha oo il'3itra oo hes good to go ;p

a7ibkommmmm ;*****

p.s. na6ra 3eedeety hehehehhehehehhe o:)
p.p.s. no posts bl3eed ! bss after akeed !

Friday, September 18, 2009

VMA Awards !

ok manigadra afham what the hell kanye west was thinking in the MTV VMA awards !!!!

Maskeeena taylor swift 3awirat galbi !!!! mamidaha ilbnt ti7acha ella 5ima6 ilmicrophone oo g3d ehathir enna beonce' ilmafro'6 tfooz ?!?!

i mean abaaaaaai malat 3alaik....oo taylor swift mskeena in9admat oo magalat wala kilma ! 5arrab her moment !

bssss then comes beyonce' ..the hero and saves taylor swift from her embarrassing moment ! i love beyonce' !

Watch it on youtube !!!!!


p.s. lady gaga has this weird style and personality bss a7ibha ..shes unique !
p.p.s. no post today dai5a banam ;p tmro inshalla

Thursday, September 17, 2009

Mulish (22)

to all u siheeera ppl manisaitkom hehe...;p OO to all the ppl who have been patiently waiting thanx oo luv u ......
oo to chanel and mango and all my friends....

ENJOY ;)))

______________________________________________________________________Z
Zain.......

A7mad stepped in with a smile on his face. He looked at me and s3ood where we were frozen in our spots just staring at him. He walked in and stood besides s3ood and looked at me, " sta'3rabtay mo9a7..." he said. i looked at him digesting what he just said, i didnt get it soo i just blankly stared at him. He saw my confused look so he added, "ena stath s3ood rad....."

"ah.." i managed to say, then i nodded my head and my eyes flew to s3oods face. S3ood was ...well really quiet and unreadable.....he has this look that i hate so much...the look that makes it really hard for me to read the feelings and emotions that are going through his head. and right now i really need to know what hes thinking 'cause i really dont know what happened !

we were fighting....i started crying, he started calming me down and then....then we kissed ! we kissed ! he kissed me and i .....i kissed him back ! oo yarait law bs chethee lena i actually confessed my love for him and just when i thought that he was gonna answer back...in comes a7mad !

I felt a7mads eyes darting between me and s3ood but i was consumed with what was going on that i didnt think about it much all i tried to figure out was what the hell just happened !
_____________________________________________________________________
S3ood.....

enzain....el7een kinna ga3deen nit'hawash .....NIT'HAWASH ! oo balishat ilbnaya tabchee shakooooo aroo7 alimha...shakooooo amsa7 dmoo3haaa.....shakooooo aboos'haaaa ?!?!?!?!?!?
shakoooooooooo........

madry sh9ar fene , madry shsawait oo shlon sawaita.....misa7t dmo3ha oo g3dt ahadeeha oo b3dain madry shlon bss bist'ha...magdrt enne mabos'ha. maknt m5a6i6 ena halshay y9eer bss youm 9aar mo5ee killish makan weyay...oo wigaft bss b3dain bist'ha mara thanya oo kamalt ! oo eyha ham basatne.....oo law mo a7mad chan ana lail7een ga3d aboos'ha oo mohadha...

kint wagif blmaktab msabah, ga3d afaker billi tawa 9ar...oo 7asait zain ham ga3d e6ali3nee ehya el'6ahir ham momistaw3iba elle 9ar. bsss la7a'6t ena a7mad mawjood oo ena kan yshofne ana oo zain ib 6aree8a '3areeba faaaa tmalakt nafseee oo 8arart ena mabayin shay 7ag a7mad fa iltifat 3alai o kalamta...

"yibt elawrag...?"

____________________________________________________________________

Zain......

everything was quiet until s3ood talked, "yibt ilawrag ?" he said to a7mad in a calm, controlled, wala chinna 9ayer shay tone. i looked up at him trying to figure him out. "a7mad...?" s3ood called again.

a7mad who was i think too engrossed in finding out what just happened didnt listen to s3oods first question, but the second time s3ood talked he took a step back and shook his head lightly, "eeee eee kahom 3indy......tabeehom.?" he said.

"ee 3ayal laish gitlik t9awerhom.....3a6ney yahom oo 7i6 ilni95a 3indik..." s3ood said and took the papers from a7mad. While he was scanning them, a7mad looked at me and i looked back at him. He had a smirk on his face as he scanned me.

Abaaaai laykoon i look a mess ! laykoon sha3re mi3tifis aw wahyee lail7een fee dmoo3.....???

a7mad smirked even more then was interrupted by s3oods question. He started answering some questions and started negotiating about some papers and i just stood there wala kilma bsss msa6la ! b3dain staw3abt ene wagfa mn'3air magool shay oo mndoon fayda faaa 8arart ene a6la3.

"stath s3ood...?" i said and looked at him. He and a7mad were so into whatever he was saying that he didnt hear me, "emm....stath s3ood....? stath......? s3ood !" he looked up at me, as well as a7mad...."em ba6la3 ana...." s3ood nodded his head absent mindly and continued talking to a7mad. I looked at him for a while, then turned and walked out the door. i headed to my office and burried myself behind the files and papers..trying to hide the silent tears that pricked my face.

____________________________________________________________________

S3ooood.....

Knt wagf akalim a7mad oo ga3d a7awil kithir magdar ene mashoof zain...laai maa ehya tkalimat oo galatle enha bt6la3....ma3rft sharid fa hazaitlaha rasee oo kamalt 7achyee ma3 a7mad. shafatne lfatra b3dain mishat...rifa3t 3aine oo shift'ha ti6la3 b3dain rija3t 7ag elle kan ga3d ygola a7mad.

"eee faaa 3alama arja3 abee maw'6oo3hom ykoon 5ali9..." gilt 7ag a7mad.

"eee ee laaa 5aali9 5aali9 inshalla....inta lat7ateee.....ella golee enta fahamt zain..."

"ee eee fahamt'ha kilshay...bsss ham abeek etabi3ha..." i said to him.

"ee laaaa ibhathee mayi7tay twa9eene...." rad 3alai.

_____________________________________________________________________

Zain.....

waaaw great !!!!! lazim aroo7 i print the papers again lena elle jidami killa stains mn ildmoo3 ! huffffff !!!! i clicked print again and stood up and headed to the printing and scanning room. i stood there staring at the printer and held every paper that it printed and stacked them after eachother.

what i dont get el7een....ohwa sha7 y9eer ? okay basneee....does this change the way things are...? ok to me 7ada ee....bss to him....? i mean does he even have feelings towards me ?
ana mogadra a9adig shlon i allowed myself to kiss him, sheefakir 3anni el7een.....???? awal shay 5alid oo el7een bista....shegool 3anni balla !

i looked out from the glass at the people working at their desks....ifff i just miss mariam soo much and i really need her ! the elevator door opened and s3ood walked out of it....i5tiba9t ana oo ilaraag elle beedi 6a7aw 3al ar'6. i bent down and tried to pick him up bss i stood up to see what brought s3ood to this floor. i carefully scanned him as he went into the meeting room and after a while he walked out with a file in his hand, he was saying things to his secretary that was walking behind him. she nodded her head and smiled at him, he managed a small smile and then walked away and pushed the elevator button. While he was waiting for the elevator to arrive he looked back and scanned the room, he seemed to be looking for something and my heart fluttered when i found out what it was.....because his eyes rested on my empty desk. I sighed...

"e777m...."

I jumped and looked behind me, it was a7mad. i nervously tucked a strand behind my ear.

"shga3da tsaween...?" he asked and looked at s3ood from behind the glass.

"emmm ga3d a6ba3 ilawraag...." i said.

"emmmm.....mbayin...." he nodded his head and looked at the papers scattered on the floor.

ooooo the papers !!!


i bent down and picked them up, then stood up and pulled the papers from the printer and shuffled through the pages to see if they were messed up or in order. a7mad was just standing there looking at me...amused with my distress ! As i was rearranging the papers i shot a look outside to see s3ood.

"lata3been nafsich....raa7...."

I shot an annoyed look at him ,"ana maknt ga3d...."

"zain....."

"na3am..."

"ratbay ilawrag oo ta3alay elmaktab...." he said as he got out.

maleeeee8 !!!!

After i stapled the papers i took a deep breath and headed to s3oods office....again !
i nervously knocked on the door and got in, and i saw a7mad on s3oods chair...i was confused for a second.

"dishay....." he said , "s3ood el7een b6ireeja 7ag ilma6ar....." he answered my question.

shyabee hatha....sh8i9ita ?!

I got in a handed him the papers, "gi3day shfeech wagfa..." he said. i looked at the chair and hesitated for a moment but then i sat. "emm emm eee zain...." he rated my work, i gave him a shrayik-ya3ne look..(he wasnt looking at me when i gave him this look btw;p)

"enzain entay fihamtay elle galich 3alai s3ood....mo9a7..."

"eee...laish,..."

"laa bas as2al...." he smirked, "akeed fihamtay ?" he repeated.

"eee fihamt...." i replied. malat 3alaik.

"lena ba36eech ilsho'3l el7een oo etha mofahma goleele..."

waaaaaaaaaaaaai....!!!!!

"fihamt !!!!" i said.

"ee laa bss at2akad..." he said as he handed me the papers. i just wanted to wipe that smirk sooo bad off of his face.

"emmm meta stath s3ood byirja3...?" i asked as i stood up.

"madry..cham youm yimkin....laish ilso2al...?"

"laa bss as2al...lena bs yirja3 enta sho'3lik y5ali9 hneee oo tro7..." i smirked.

He glared at me for a while, "3ayal ana ra7 a7ri9 enich tistamti3ain hal cham youm weyay...gabl ma s3ood eyeee oo aroo7...."

I sensed that there was another meaning behind what he just said, but my mind was really occupied and i really needed to go home so i chose not to reply and headed out. things arent really going well between me and a7mad...we just dont get along...! shlon bat7ammal halcham youm weyaaa...??? i know ena he's gonna make these couple of days a living hell for me.....adry !

____________________________________________________________________

luv u;*

gidnight/morning ;)


Thursday, September 10, 2009

Mulish (21)

To all u sihheeeera ppl ;p

ENJOY ;)
____________________________________________________________________

S3ood.....


t2ajilat 6ayartee 7ag bacher il'6ohor...madry galaw fee 5alal madry shno oo il6ayara ilthanya 3asas elyoum. rija3t ilbait oo kani elyoum glt daam ene fa'6ee ayee ilsharika. tikalamt ma3 a7mad oo raja3t ma3aaa cham sha'3la...oo glt 7ag ilsecertaira tnadeely zain. madry laish gitlaha chethee bsss knt abeeha t3rf ene hnee madry laish.....
etha yat agolaha ena ba36eeha sho'3l oo chetheee...ee eee hatha ele asaweee

5ala9t mn a7mad oo 6ila3 barra oo ana jabalt sho'3leee.

bsss b3d shwy wala asma3 9out ka3ab....ka3ab ?! rifa3t rasee foug wala zain. shlon ma7asait feeeha....

_____________________________________________________________________

Zain......ma9adagt 3yoone ma38oola s3ood hneee...!!!! oho mogal besafir....laish maraaa7 ?? 3yoone bss kanat etdami3....t3arfoon ilsho3oor youm tkonoon 7adkom mstanseen oo mnkithir ma mistanseeen 3yoonkm etdami3....well hatha elle 9ar feene. misa7t dmoo3e oo la7a'6t ena ohwa lail7een momstaw3b ene hnee...fa mishait oo il'6ahir sima3 9out fa rifa3 rassaaa foug oo shafneee.

ista'3rab bil awal b3dain ibtisamlee oo wigaf.

"hala zain,.....gi3day gi3day...." he motioned for me to take a seat. i took a seat not being able to wipe the smile from my face, he studied me for a while.

"emmm masafart...?"

waiii3 zaaain y3ne sh'hal so2aaaal...akeed masafar y3ne sheno his ghost ga3d jidamiiii...!!!

He grinned at me, "entay eshaifa...."

"hehe emmm laaa 8a9di bs moknt betsafir...."

"eeee bss 9ar ta25eer 3ala il6ayara oo b3d shwy inshalla emsafir..."

"ahh y3ne lail7een btroo7...?"

"ee akeed baroo7 hatha sho'3l...."

i nodded my head silently. I looked up and saw him gazing at me with his lips curved up slightly in the edges, he was handsome, amazing....uhhhh i love him i just do. He didnt take his eyes off of mine, and i felt my head getting lighter, my body relax....and i lovingly smiled back at him. 3ady ag3ad 6ool ilyoum bss ashofa oo mamil.

abaaaai chinna ilmaw'6oo3 wayd 9aar 5azz....hehehe....i dont care i waited too long...i deserve it ;)

Bssss s3ood suddenly snapped back to reality and looked at his computer screen and adgusted his '3itra. He stared at his screen appearing like he was reading something bss i knew ena he was lost in thought. He closed his eyes shwy and when he opened them, he cleared his throat a few times and looked up at me. But not with the way he was moments earlier...it was a look that lacked emotion, a look that reminded me of my earlier days in the company. the look that everyone in the company knows him for. I was confused for a second, shfeee ??

"ummm.....ana nadaitich hnee 3ashan a36eech hal awraag...ana fahamt a7mad 3anhom ooo ohwa ra7 ygolich ilbajee...bss hatholee mohimeen oo lazm t5al9eenhom..oo abee ykoon mratab oo kil shay ykoon kamil....oo...." he kept talking but he wasnt making any eye contact now, he was just pulling papers from his desk and arranging them together as he spoke....i looked at him trying to understand shilli 9arla faj2a oo laish mora'6ee y6ali3ne. I realized that he stopped talking and he was looking at me,

"hmm...?" i said.

"ga3da tsim3een shagool.....?" he stared at me irritated.

"ummm ee eee...." i nervously replied.....its the old same look that i hated.

He didnt buy it, "zain ana mn9iji ga3d atkalam....ymkn a7mad maygdar yfahmich 3adl lena oho b3d ydeed 3ala halshay faa abeech tintabhain....moo sar7aana...entay lazm tsmi3een shagool lene ana bamshee b3d shwy...." he was interupted by a phone call. He picked it and it looked like he was talking to a7mad telling him to photo some papers and to come to the office. IFFFFF 7ada mowagta hal a7mad. He shut the phone and looked back at me, " el7een ra7 a3eedlich oo abeech tsmi3eene 3adil...." he almost looked like he was scolding me....shfeee faj2a he snapped 3alai ?!

He talked again and blabbered about this paper work that i had to do and that it must be blah blah blah and that i have to blah blah blah......orders orders orders....its like hes the old s3ood all over again. I was irritated with him, with the way he was talking to me.....and i thought that he changed, and that i saw something in him....but it turns out that hes never gonna change.

"shfeech e6al3eeny chethee...?" he suddenly said. i realized that i was looking at his with my head tipped shwy to the side, like i was analyzing his personality.

"laa walashay.....kamil..." i grimly replied. He took a look at me not satisfied with my reply, but continued 7achya anyways.

"oo bss hathaa...."

"ok fihamt...." i shot back, "agdar aroo7 el7een...." i said.

"uhh ee...." he looked around, thinking if there was anything more he would like to say, " ee tigdereen tro7een...."

i stood up glaring at him and gave him my back and walked but he called me, and i slowly turned around giving him a what-now-look.

"matabeen ta5theen ilawraag y3ne..."

"ee nisait 7aram y3ne...." i walked to him, took the papers and turned to leave again.

"zain entay shfeech..??" he stood up m3a9ib 3ala nafseety weyaa.

"shfeene ?? mafeene shay....enta shayif feene shay....?" i shot back. He walked up to me,

"tikalimay 3adil zain..." he warned me.

"ga3da atkalam 3adl....si2altny shfeech oo kani radait...."

He looked at me, and although the look he gave me sent shivers throughout my body mn kithir makanat t5ari3 bss i stood there none the less and stared back.

"hathaa mo isloob tkalmeeny fee....ilmafrou'6 t3arfeen halshay el7een...."

"ahh 9ij...shlon tabeene akalmik...stath s3ood...."

"zaain..." he warned me.

"na3am..."

"oo b3dain weyaach entay...." he raised his voice.

"ana oo b3dain weyay wala enta..." i shot back angrily, " tawamsaa3 ti'67ak weyay b3dain faj2a tkalimne ib borood...." he stayed quiet. "mo 3ala kaifik..tkalimny 3ala mazajik...." 7asait ena 9adree ma'3moot, oo ilbachyaa shwy oo ti6la3, i swallowed and continued still furious with him, "tsafir 7ag asabee3 b3dain youm trid t3amilny chetheee....." i teared up, i blinked and a tear fell on my cheek, s3ood 6ab3an wala kilma bss sakit y6ali3ne. "ma3iraftlk s3ood....walashay asawee yi3jibik....bss tinti8id....oo tzif....b3dain tit'3ayir oo t9eer chinik wa7d thany...wa7d yit'3ashmar oo ysawlif oo yi'67ak...." i cried, but i wiped away my tears quickly i dont want him to see me crying. i was controlling my breaths, and wiping my tears......i looked back at him after a while, "laish sakit haaa....tikalam ...." i burst out. He looked at me, and he looked like he was looking for the right words to say but he came up with none, his lips moved as if to speak but nothing came out. And i was too infuriated with him by this point that i turned to leave. i stopped suddenly and faced him again, "tadree shilmoshkila...." i said, he looked up at me, "elmishkila ene 7abaitik.....**gasp** ....bss ....bss enta el7een wa7d thany...oo ana magdar at7amal chethee...magdar " and as soon as i let it all out, i cried...i mean really cried...kil ille bgalbi 6ala3ta...oo mahamni if i was crying jidama, in his office, blsharika.....i just cried letting it all out.

I then felt two hands close around my arms, i looked up and it was s3ood. i couldnt read his face cause i had tears in my eyes and my vision was blurred, i blinked several times, he reached up and wiped one tear from my face gently....ever so gently. His eyes displayed a myraid of emotions, he was concerned, i could see that but that wasnt enough...thats not what i want. i turned my face to the side letting his arm drop to the side. But he didnt stop there, he reached up again and turned my face towards his , i could see that he was struggling, he didnt know what to do, how to react, what to say...but i understood him...i understood everything from the way he was looking at me, they way he kept wiping my tears.....the way he was holding me.
"ana...e7m...ana asif..." he told me and his eyes were sincere. I shut my eyes, hes apoligizing thats all he can do can he....thats all he's gonna do...and thats all he will do...
But then i felt something touch my lips, i froze, and opened my eyes and pulled back shwy, he pulled back too..his eyes melting into mine....and i leaned in again, so did he. He kissed me, his kiss achingly soft and tender...which suprised me a little, it was perfect and i didnt realize that i was still tearing up until he pulled away alittle and wiped my tears, "shhhh....shhh..." he whispered and kissed me again.

"a7ibik..." i said. He pulled back and looked at me....his face...shocked shwy not able to comprehend what i just said. I waited for him to say it back....he was about to speak when a knock sounded on the door. We both stared at the door then at eachother. He stepped away from me and the door opened. it was a7mad.

______________________________________________________________________

luv u ;8

gdmorning and gdnight ;)