Friday, October 30, 2009

Randomsssssss ;)

- ok...sooo knt ray7a ilhospital 7ag my cuz lena wlidat ok..ehya fa9laaa oo rayilha ham y3ne 7adhm laygeen 3ala ba3a'6 ! yabat the cutest boy ever....elmohim...ana ga3da wala agolohm haaa shno btsamoona wala my cuz tgool "a7mad" oo rayilha gal "7amad" b3dain shafaw ba3a'6....oo ana yaitlee '6a7ka.....which is it ? wala yshofoon ba3a'6 "a7mad......7amad......5ala9 7mood 3ayal...." they agreed and saw me....how cute are they ;))

-shay efashil 9ar feene.....7adaaa my driver ba6 chabdi cuz killa ma3nda ra9eed u know (hes ashkara lieing) ilmohim glt 5alaa9 ana ayeebla oo 5anshoof shlon bechathib...i went oo 7a6ait a 10KD ib machine wa6aniya cz ohwa wa6aniya...wala may6la3le shay !! 7awalt ma6ila3 ! i went to the mudeer mal ilfr3 wala ygolee the guy will refill the machine tmro so come tmro to take ur ten...galleee wala give me ur number oo ana a3abeelich yaa...i was like ok i gave him my number wala ygolee hatha zain mowa6aniya....wala y9eer feene " ahh heheheh sry ....bs mo7af'6a hathak...oho mo7agee" lena jad mo7af'6a number my driver msayvita ib my phone oo my phone blsayara. a7s shakk feene hehehhehe....i felt stupid...;p 7obat sayi8naaaaaaaa.....!!! wala ygoleee adg 3alaich 3al 12pm tmro ok....gtlaaa"laaa2222....!!!" wala ygoleee " eee enta 3yal halziman bss tnamoon...5ala9 3 pm ok ?" i nodded my head mftashlaaaa ooo mishait ;p

-knt 3nd strbx mn6i8atna il9b7 radda mn uni oo knt ba5thlee coffee...faaa ana nzlt oo 5athaitle youm 6l3t abee ard ilsayaraaa wala u know ilsa3ayda elle y7osoon with pepsi,7up etc...... yalleee oo galee tabeen gltla la2..oo dashait ilsayara wala yogaf 3nd ilsayara oo he asks again...i was like wtf ?! la2 mabeee.....wala he starts yelling oo y2asher 3ala nafsaaaa !! i freaked out !!! shfeee hatha....!?! bsss i started my car oo lafait ilsikan oo 7arakt ilsayara shwy oo i motioned for him "wa55ir" wala y5aaf oo he does...! hahahhaahahaha....messing around with kaboot haaa....;p

-fee wa7d 8aleel iladab hailigeee la7ignee ilbait, ilmshkila shaklaa wld 3aylaa laish yswee chthe shdraniii... ilmohim... ana nzlt badsh ilbait wala ynzil !!! ana i just froze y3ne mn9ijaaaaa....galleee "ana abeech 7ag zawaj....mo ga3d al3ab..." i was about to strangle him bsss magdar oo ham mabee ard 3alaih soo i ignored him...b3dain he was like " walla abee atzawajich......oo adfa3lich mahrich k-net...!" anaaaa dashaiit ilbait oo i exploded into laughter....mn9ijja hatha !!! k-net !! that was sooo random..abaaai myannan !

-i was late to uni...(as usual) faaaa i was in a hurry oo bsr3a i knocked oo dashait ilclass ! fta7t ilbab wala killa boys......everywhere ! ana sa6alt.......shit shit shit...fashlaaaaaa ! i took a step back and closed the door and scurrried to my classs......embarrassed !

-abeeee winter...aw summer ;p bsss mochetheee.....mako sun oo its cloudy oo tma6ir bsss 7ar oo r6ooba...?!? blsayaraaa ashoof ilmo6ar oo iljaw ilm'3ayim oo y9eer feeneee...."ahhhhh winter,,," bs i step out of the car oo y9eer feene " AC....7arr....ahh sha3ree...r6ooba"

-mbad3a ana ib uni....!!! my friend e6arshlee bbm..."wainch bnro7 lunch e7na..." 3ala600l i answer " kaniii yaya" oo asheel shlaltee mn ilclass oo a6la3....take it easy;p i have this borrirrring classs that i cant stand....dayman aroo7 late oo ildr mskeena matla7i'6....oo etha r7t mbacher after 15 min a6la3 mn ilclass aroo7 asolf with my friends b3dain arid 3ala a5er 15min...o:)


-i luuuuuuuuuuuuuuuuuv The Fray !!!!! Theyre amazing !!!! oo rashid too...shda5al rashid madry ;p bsss he rocks too ;p oo majeeed ham.....;p


- knt ib avenues with my mom faaa glna ng3ad ib hagendaz chtheee....g3da oo kalaina 7ilo oo chtheee b3dain 5ala9na wala my mom is like yo3ana...i was like eee ana b3d kint yo3ana bsss entay ybteena hagendaz....she was like "3ady yalla wain tabeen nakil...." hehehhehehehehehe....en7alleee gabl manakil....how crazy is that ;p

-i was buying stuff bljam3iya ...junk oo chtheee soo ana wagfa ba7asib oo 6la3 il7saaab oo 6ala3t my k-net oo i handed it to the women oo i was looking around...i noticed the woman kanat msa6la, shift'ha wala ma36at'ha my university ID......abaaai ftshalt hehehee;p

-na6raaaa 3eed ila'67aaaaa.....basafiiiiiiiiiiir !!!!!

-i dont belive swine flue...a7s 5arabee6 ! its a normal flue...tit3alijon oo 5ala9...malada3eee kilhal loya....my brother had 7ararra oo m9a5in oo chthee y3neee its normal ta'3yeer jaw oo chtheee wala blmstashfa they tell him ena ohwa "ishtibaah swine flue" feee.....wtf ?!!?!? shakoooo....ilmshkila 3a6ahm skip ohwa oo b3d two days ra7at the 95oona oo 5athaaa adweyaaa 3adiya oo 6aab.....tifilsif ohmaaa 7adhom!

-adry ena i didnt post mnfatraaaaa bsss i was busy walla mn na7yat friends,family, uni etc..... bssss inshalla soon i'll be back..bare with me ;*luv u ;******

Friday, October 16, 2009

Mulish (29-A)

ENJOOOOOOY MY AMAZINGERS !!! (shraykm blisim bs;p)

its really reaaaally short bsss part B ykml 3alaih ...which i will post soon inshalla ;p

____________________________________________________________________

S3ood.....

wi9alt ilbuilding oo akeed inna hneee yskinoon ohma....i rang their apartment number oo the door zzzzzzzzzzd for me oo dashait. di5alt ilelevator oo youm wi9alt mishait 7ag apartment number 14.

I rang the bell ooo n6art wala yfta7 ilbab oo 3bdilra7maaan greets me.

"hallaaaaaa hallaaaaaa.....shlonk..." gaal 3bdlra7man oo salamna 3ala ba3a'6

"b5air wallah...."

"tfa'6al tfa'6al........" he motioned for me to come in, " 3aad 3zmt b3ad stath m7mad oo ...."

"mar7abaaa s3ood....." said 3bdlra7mans wife

"hala walla..."

"waaai 3afsaaa hehe inshalla y3jbkm 6ba5eee....."

"laaa akeed..."

"haha mshkoor ,,yalla intaw g3daw bl9ala 3alama anchib il'3ada....."

Ana oo 3bdlra7man di5alna il9ala wala nshoof m7mad ga3d oo ma3aa rayyal oo bnaya oo .......malak!

killish mowagta !

____________________________________________________________________

Zain......

akraha !!! akraha akraha akraha ....!!!

I muttered to myself as i picked up my bag and headed barra ilsharika and into my car. 3alaaait 3al takeeef...7asait roo7eee 7aranaaa...mn8ahraa....m3a9baa.....feene bachwaaa ...kilshay !!

shasawy....la3at chabdi minna manigadra at7ammilaaa...killish killish !

G3dt afakr blsayara 3alla shay....7all ...ayshay bsss maligait shay. I parked my car oo nzlt ilbait. dashait oo marait yam il9ala wala ashof my dad ga3d with my mom. salamt 3alaihm oo g3dt.

"haaa shlonha bntee,,,," said my dad.

"hehe tamam walla...." i said and poured myself some tea.

"shlon ildawam weyach..."

"umm walla zaain...7mdillaa...." i settled in the couch and blew into my tea to cool it down.

"stath fawaz ohwa ysht'3l weyakm blsharika...3araftee...?"

"uhhh laa walla....laish ?"

"ygool ench sha6ra oo tit3alimain bsir3a...oo sh'3lch ma'6boo6..."

"hehehe 9ij.....shift shloooon....g3d agolk anaaa...hehe.."

"eee mo3ashan chthee abeech t8admeen isti8altch oo tyeen tshta'3lain 3ndee blsharika....5ala9 iktisabtay 5ibraa oo fhmtay ilsh'3al 3adl..."

"shno...??" i was shocked.

"eee....mohatha elle kntay tabeena...entay 8admay isti8altch oo maktabch jahiz..."

I was speechless. thats what i always wanted.....was it ?

___________________________________________________________________

luv u ;p

gudnight :)

Tuesday, October 13, 2009

Mulish (28)

ENJOOOOOOOOY ;)))

_______________________________________________________________________

S3oood.....

gmt mnilnom oo ana 7adi ta3baaaaan....weddiii agi6 roo7eee oo anaaaam bsss lazm aroo7 il'3ada elle 3azmeene 3alaih. 5athait ilshower a7aaawl at9a79a7 shwy bsss mako fayda ams killish manmt 3ala ra7teee. bsss knt afakr billeee 9ar....ma38oola b3d klhalsneen ashof malak ! sh'hal 9idfa...oo laish el7een. magdar ashoofha wala a7acheeha wala 7attan at7amalha ...kariha ibshakl mo6abee3e 3alli sawita weyaay oo feena e7na elathnain. 7abait'ha 7ob ma3a6aita 7ag a7ad '3airha, bsss 6l3at matstahal kilhathaaa...ilwa7id yikbar oo yit3alam oo ana knt 9'3eer wagt'ha oo masha3ree ba3adha richeecha bsss el7een kibart oo we3aait oo laa yomkin a5aleee wa7da nafs'ha tgi9 3alai mara thanya.

klhalsneen ijtanabt shay isma 7ub...lena awal 7ub kan ib7ayatee fashil. klshay intaha bain youm oo laila oo mn'3air sabab aw tabreer....bsss hadatnee oo tizawijat...oo laaa b3d sima3t il5abar mn rfeeje. 3ala3omoom ana ra7 a7awl atjanabhaaa 5ilaal halfatraa laaimaa a5al9 sh'3lee hnee ooo arja3 ilkuwait.

a5555 awal marra a7s roo7ee ta3baan halkithir.....bss abee arja3, arja3 7ag 7ayatee il6abi3iya..

agoom...aroo7 ilsh'3l...ijtima3aat...zaf ib zain...arja3 ibait ...diwaniya ...chalet....oo chtheee

kilshay mashee chethee....haha walla oo welaht 3la hal5iblaa zain...mayndara shimsawya el7een akeed m6al3a 7ag a7mad grooon...

And with that s3ood left his room and headed to the 3azeema....thinking that it would be a lunch like every other lunch.

____________________________________________________________________

Zain.......

I woke up cursing the day a7maad came to the sharika. o put on a simple black skirt and a skyblue top. i checked my phone and i had a message,

a7ibich...zayoontee ;**
rec.7:56am

it was from 5alid. i stared at these two words....he loves me and he called me "zayoontee" the name he always used to call me by. i miss him. thats a truth that i cant deny but i just dont know if i could trust him again. plus, there is s3ood....hals3ood elle ma5th 3agleee ma3ina there is nothing official between us oo ymkn he doesnt even love me. i really dont know what to do...its soo confusing.

I arrived at the sharika and as usual , i grabbed my coffeee and on to work. at around 12 pm the inevitable happened and i was asked to go to a7mads office. i reaaaaalllyyyyy didnt want to go there ...awalan i was scared, disgusted, mad, furious and not in the mood. i knocked and got in,
I walked to his desk and tried to avoid the amused look in his eyes.

"ashoof 5athaitay il7achee elle gtlch yaa ams,,," he grinned.

I looked at hi, with a sheno-g3d-t5arbi6-look,

"libastay tanoora...oo ana ams gtlch ene afa'6ilha 3alaich...."

ohhh yaaaaaa....iffffffff shlon nisait ana...el7een 7sbaala i was flattered oo lbst elyoum 3shan chtheee....

"hahaha....3al3omoom 5anjanbl ilsh'3l...." he motioned for me to sit down and so i sat down 3ala8al a7san mnmaa akoon jidamaa o y5oziz feene. The next 15 minutes was purely buisness and i was glad by that.

He stood up and laid out the papers infront of me , " faaa e7naa n7awl oo nshooof she9eer..."

" ok.." i said as i scanned the papers. i forgot ena he was standing infront of me so i paused and looked up at him.

"aasif etha ga6a3tch....kamlaaay" he added , but i ignored him and stood up.

"ashoof ilawraag oo b3dain i email them to u..."

"la7'6aaa ..." he grabbed my arm, " laish msta3yla..."

"hidd eede allah y5aleek..bala mashakl..."

"moo ohwa law tstamti3ain weyaay...ykoon a7san oo nkoon b3aad 3an ilmshaakil..." he whispered to me as he inched closer and closer to me. I pushed him away with all my force,

"wallaaa wallaaaa aashtekee 3alaik !!! 7ilaft !!"

" hahaha 9adgeeny mara7 ysm3oon kalam "intern" 3alai ana...."

"enta ma3araftnee 3adl 3ayal...wallaaa la5aleek tndam !" i lashed out.

"shofaaaay latig3ideeen tsween ro7ch baree2a....adry ench tabeen bss 5ayfaa,,,,"

"laaaa2 !!! enta mnwain tyeeb hal 7achee......ana mochtheee...."

"eee mbayin....3alabalch ana '3aby oo ma2adree ench entay oo s3ood kan 3ndkm sowalif...."

I didnt expect that.

"shno.."

"eee ee sm3teene....etha ti7achaitay ...af'6a7ich mo entay bss...ellaaa s3ood b3d...!"

7asait ildinyaa tdoor feene,,,,,d5t shwy....hathaaa shnawee 3alaih....!?! i just stared at him and when i couldnt take it any longer i left. ethaaa gaal ayshay 3an s3ood 3ady efanshoona ! mabee all his hard work y'6ee3 3shanee ana. omg shswy..........

__________________________________________________________________

luv u ;**

gudnight ;)

Saturday, October 10, 2009

Mulish (27)

Thanx 4 ur patience ;)) oo i promised ;)

Luv u ;***

____________________________________________________________________
S3ood......


"e7m....ana malak ilflani....tsharaft..." galaat oo she avoided eye contact with me.

"mar7abaaa feech...yahala...." replied the rest...i just remained quiet.

"mnwain entaay...?" asked 3bdlra7mans wife.

Kuwait....

I said to myself.

"kuwait...e7m..bss yaya ma3 stath m7amad weyaaa 3shan aksib 5ibra oo chthee..."

"ahhh entay intern 3ndaa...?"

"laa walla...asht'3l 9arlee cham sina bss hathee awal sinna lee ma3 stath m7mad..."

"y7lailich maybayin....cham 3mrich...?"

24.....

"hehe 24..."

"il3omor killa inshalla...."smiled 3bdlra7mans wife.

**RING RING**

Malaak answered her phone, "alooo...yes im malak...why...we agreed that it would take place on thursday....yes....yes please because im busy the whole week...ok thanx....bye..."

"sheno fee...?" said stath m7mad.

"laa walashay bss 5arba6a blmawa3eed....latsheel ham..." she beamed to him.

"waaai englaizeetich tshwiig hehehhehe....entay darssaaa barra.."


ib AUK.....

"laaa wallaa.....blkuwait...ib AUK..."

"ahhh ya7lailich walla...3ad laygaa 3alaich halsha'3laaa...."

"hehehe mshkoora...bss faj2a dashsait buisness...."

"laaaish wain kntay 7abba tdisheen..."

Interior design....

"interior designing walla...bsss buisness shadneee wayd fadi5alta..."

lena ahalich mari'6aw tdreseen barra...3shan chtheee....

"s3ood....shfeek sakit...?" whispered 3bdlra7maan to me. "ana oo stath m7mad 9arlina sina nt7acha oo enta sakit..."

"laaa bsss shaklee baroo7...waraai sho'3l lazm a5al9a..."

"ig3aaad shwy...."

"haw sheno s3ood rayii7...?" jumped in his wife, "ig3aad shwy..."

"laaa mashkoreen bsss waraaai sh'3l oo mayita2ajal..."

"3ala ra7tik....bsss bacher '3ada 3ndinaa ok..."

"haha inshalla.....m3esalama..." i said and headed to the door.

laykoon ehya elle kanat ts2al 3anni blhotel...oo elle kanat bla9an9air...offfffff allaah y3eeeena !

____________________________________________________________________

The next day........

Zain.....

"aloooo....hala ...bsss abeee asta2thin elyoum t3banaaa shwy mara7 adawm.........laaa mara7 agdar aadawim.....3ady etha 3ndeee sho'3l 6arshee 3ala emailee.....mngaal 3ndina ijtimaa3? laaazim a5ali9 ilsho'3l gabl ilijtimaaaaa3 ?! mnooo galich ...? stath a7mad haaa......okaaay okaaay....ee eee yaya....bye "

i shut the phone fumming ! gi6ee3a mora'6yaaa aftak minna hatha...waraaai waraaai ! 7attan 6ibiya manigadra a5ith !

i changed my clothes and headed to work. i grabbed my coffee and went straight to my desk where i found tons of work waiting to be finished before noon...where the meeting will take place. At around 11 i was about to be done when the phone rang and the secretary told me that stath a7mad wants to see me, i tried to make excuses inorder to avoid him bss mako fayda....i had to. And soooo to his office i headed.

i knocked and went in.

"ahlaaaaan....tawa manawar ilmaktab....." he said. i showed no reaction what so ever and handed him the papers to head out. "la7'6aaa la7'6aaa .... ana magtlch 6il3ay...thanyan ana ma3ala8t 3ala sho'3lich...oo haaaam magtlch ijtimaa3 ilyoum 3an shno..."

"tfa'6al 3ayal..."

"entay awal shay tfa'6ilay oo gi3day oo atkalam..."

"mabeee....mrta7a chethee...."

He looked at me for a while...bss i remained on my feet and looked at him with a bored look waiting for him to talk.

"hmmm...daam enna chthee okaay..." he said and stood up and came towards me, "momishkila ...ana awgaf ba3d..." he beamed.

gi6a3 !!!!

"3al3omoom bss abee agolich enaa..................." he kept talking and talking 3an todays meeting oo chtheeee....oo ana bss na6rita y5ali9 3shan aftak mnrig3at wayha ! he finally shut up and then he studied my figure, i was just about to scold him when he spoke, " lazm agolich...enich jiddan anee8a ! bsss ana afa'6l iltananeer 3alaich..."

"ahh 5ala9 3ayal zain gtlee..."

He smiled..so i added,
"3ashan malbis tananeer..."

He glared at me, "5ala9t ? 3ashaan amshee...."

"eee 5ala9t...bsss gabl matro7eeen 3ndee lich 5abar 7iloo...."

alllah yister...

" shno...?"

"elyoum wi9alnee email mn stath s3ood...."

ohwaaa bss he mentioned my name oo faz galbeee.....god i miss him sooo much !!!

"latistansain wayid....lena maktoob ena ra7 yit2a5ar...eee na3am oo mayadreee meta ra7 yrid...oo 6ab3aaan mnoo ra7 ykooon mokaannaaaa.....hmmm hmmmm hmmmm.....eee....ana !!! 5osh 5abar mooo...."

I gulped, my hopes were drained away....it looks like i'll have to indure his presence much longer.

"lat5afeen ana mawjood...." he said and placed his hands on my shoulder. " ana ra7 a5aleech matfakreen ibs3ood...." he said as he inched closer and he looked as if he wanted to kiss me !!!

"wa5ir 3anni !!!!! 8aleeel iladab !!!" i backed away.

"mo3alainaaa halfilim....adry enich tabeeen..." he said and came forward again. i stood behind the table.....his arms grabbed me,however, and i stumbled back at the chair. He came at me and tried to kiss me...i was turning my head and pushing him away...

"wa5ir 3ani.....wa5iiiiiiir.....wallaaa a9ari5.....wallaaaaaa !!!!"

"chub ooo lati7arikaaain......" he said and i frantically kept pushing him away...i gave him a kick and that sent him away from me which gave me enough time to stand up and head to the door. Before i headed out i paused,

"ra7 tindam 3alli sawaitaaa ...!!!!"

"ha haaaa......meno be9adgooon....ilmodeer wala ilintern ??? oo 9adgeeene agdar alif ilsalfaaa 3alaich ibsohoolaaaaa...." he grinned.

I glared at him with my tear-filled eyes and headed out. I walked and got into the nearest bathroom i saw. i locked myself in and broke down. i was shivering like crazy.......and everytime i heard someone get in i had to hold in my tears until they left. It was exhausting and i really didnt know what to do ! How am i going to face him again ....? 7atta law bafattin oo ashtikee 3alai 9a7 kalamaaa...akeed be9adgonaa oho....oo hathaaa mohayin faaa akeed ra7 ylif elsalfaaa we6ali3 roo7aa minha ! Who can i talk to ....? my dad...that would be crazy ! my mom...that would be even crazier ! s3ood....well hes not here ! mariam.....well shes a girl y3ne shbtsawee....ooo rayilhaa ham y3ne madry 7araam a5arb their honeymoon. I kept thinking when 5alid's name popped into my head....hes the only one ive got but i cant tell 5alid.....can i ? ughhhhhhh im confused ....all i know ohwa enna mabeee adawm hneeee b3d mabeeee....oo etha ista8alt my dad will see it enna magidart at7ammal ilsho'3l oo chteee !!!


I headed to the secretary and told her that i am tired and that i need the day off....she was about to argue but one look at my face and she agreed straight away ! i went home and slept...not before praying that god would do anything....ANYTHING that would help me...and i would gladly take it !
____________________________________________________________________

Luv u ;***

Gudnight ;))


Wednesday, October 7, 2009

Mulish (26)

Sorry u guys bss walla laahya ma3 uni ;p its gonna be short...bsss i promise blweekend i post a long post...;***tistahlon !

ENJOY...the mini post ;))

_____________________________________________________________________
ZAIN........


My phone rang again....

waaaai hala7mad mafee 9aber ?!?!!?

I grabbed the paper work and headed up towards his office. i reached his office, and the secretary told me to get in 3ala6ool fa i knocked and went in.

"zaain ana 9ayerlee 15 digeega na6rich...." said a7mad as soon as i got in.....bsmillaaa y3neee.

" eee bss knt ga3da a6ba3hom...." i grimly said as i headed to his desk.

"eee mo ana maba'3aitich ti6bi3eenhom....."

I looked up at him, "shnooo...?? laish...."

"makan laada3y ...gilt e6arsheenhom 3ala ilcomputer oo 5ala9...."

"eee bss ma7ad galleee....." i mean its only printing cham wriga oo chthee, its not a big deal bss i hate standing there as the papers are printed b3dain lazm ana9i8hm oo i group them oo staple them oo madry shnooo 3abalaa....

"moo ana 3ashan chthee knt adg 3alaich 3shan tyeene..."

"laish ayeek ? tigdar kint tgool 7ag ilsecertaira tgolee...." eshchayifnee hathaaa.....3ala kaifa ymasheene....

"ana gilt tyeen hnee...agolich....oo ham minha aksib shoftich...." he winked.

i was taken back shwy....did he just wink ??!!!

"emm....ana mashyaa el7een...."

"laaa laaa wain ray7a...." he stood up and came towards me. "gi3day hnee...."

"laa malada3y...ogaf...." i quickly replied as i took a step back.

"tsk tsk tsk....i insist...." he said and the freaky look he gave me ... 5alla lsanee ynribi6 oo gi3adt.
"eee chthee abeech...." he grinned and sat across of me.

He was staring at me and i avoided his gaze, "e7m.....mara7 nraji3 ilawraag ?"

"laish msta3yila..." he replied.

"laa lena waraai sho'3l..." i lied.

"sho'3ol ??" he said as he leaned towards me and sat at the edge of his chair...staring at me intently, "mat'thakar enne 3a6aitich so'3l...."

"laa bss fee ashyaa2 lazm anathimha ibcomputery...oo chthee.." i lied again.

His lips lifted up a little, "tigdereen tshta'3lain 3alai ib ay wagt..."

"eee bs ana baroo7 el7een..." i said as i got up. He got up too and held my arm,

"tabeen ilfakka minni...."

I looked at my arm, held my his large hand...and my heart started to beat widely, "laaa laaa bss lazim..."

"lazim shno..." he inched closer to me.

"stath a7mad....momkin t'hid eedee raja2an..." i managed to say.

"oh laish mthaygich...?"

i only nodded.

And then just like that he let go of me, "'3areeba....." he told me.

I looked at him confused. I wanted to ask him sh8a9da bss i reaaaaally needed to get out of there soo i just headed out. And when i got out....i let out a breath..was i holding it in there the whole time ? what got into him ?
_____________________________________________________________________

luv u ;**

gudnight ;)

Thursday, October 1, 2009

Mulish (25-B)

Dedicated to Mango ;*


ENJOY ;)
____________________________________________________________________

7 years ago.......


**RING RING***

"alooooo.....helooooooooooo" answered malaak.

"ahlan ahlaaaaaan....shfeeech mn il9ub7 e6arsheen messegat...."

"abee agolk shay mohim knt.....ee 9a7 enta laish maradait...?"

"knt ma3 ilmodeer elle 3indi...7ada 7achir ! bsss lazm antibih y3ne tawne mitwathif 3araftay....bssss offfffffff wayid sho'3l ! elmohiiiiiiiiim shb'3aitay tgoleeen ?"

"emmmmmm !!!!! ra7 ashtereeee sayaraaaaaa a5eraaaaaan !! "

"ahhh yalla yalla 3albarakaaa...maba'3aitay ....."

"haaaaai hehehhhhee walla sayarteee cool...."

"sheno cooool ??!?!! garamba3a !!"

"eee 5o tawne sayga y3ne akeed mara7 ya5thonlee sayara yideeda...bss since tawne 9rt 19 oo 9arlee 1 year asoog faa ra7 ya5thonle sayara...."

"eee yallla zaaaain.....shno mfakra ta5theeen ??"

"walla madry...bacher bnroo7 oo nshoof....abaaaaaai 7adi mshta6a !"

"7mdella weshikir..."

"3alaaaaaaik....hhehehehe...."

"ok laklak lazm aroo7..."

"waaaaai3 s3ooooood shno laklak ??? ma7b this name !!"

"shno ismch chethee b3d shswy ana....haha..."

"ismeee malaaak mo laklak ! ayshay thany hehe..."

"tsk tsk 9ij laai galaw isim 3ala mosama...."

"awwwwwww ana ur angel...."

"laaa 3iksay ur name oo y9eer esim 3ala mosama....."

"ha ? m.a.l.a.a..k....sooo y9eer k.a.l.a.a.m !!!! haaaaaaai sh8a9dik !!!! shno ana garga !!"

"kaaaaaaaaaaaaaaak ...."

"masheee masheee...."

"hahaha a7ibich....."

"oo ana akthar....hehe yallla jabil sh'3lik...bye !"

"laaa7'6aaaa la7'6aaaa....bashofich elyoum..."

"haaa laaa madryyyyyy...."

"yallaaaaa 3aad mnziman moshayfich...."

"ay minzimaaan....sbo3 ile6af shiftny...."

"eee hathak sbo3 ille 6af.....haaa shgiltay?"

"emmmmm okay ;) the usual place ok...bye"

(The last normal convo between them)^

"helooooooo....." malak said as she got into s3oods car.

"shno hathaaa ?!?!"

"ha ? ohhh hehehhe catalogaaat....."

"maaal..?"

"sayaraaat !!! help meeeeee......"

"haha yalla yeebay..." s3ood took a catalogue from her and started scanning through. After 30 minutes s3ood set the catalogoues down and let out a breath.

"haaaa shgilt ? ay wa7da..."

"9ara7attan tabeen...wala sayara layga 3alaich...."

"haw laaaaish......hatha catalogoue bmw, mercedes, range, porshoue, jaguar...shno b3d..."

"entay maynfa3 ma3ach elle wanaaaait !"

"wanaaaaaait......?!?!!? makosho'3l"

"hahahha at'3shmar...3jbony katha sayara walla bss 5all as2lch ashof ethe zaina oo yimdi7onha wala la2 3shan matiwahigain feha..."

"hehehhehe...3abali...." she shot him a look and hugged him. they stayed there talking for a while and then it was time to go so she left...but not without a goodbye kiss and innocent one ;p

(The last date/kiss)^

3 days later....."shfeeha hathee matrid walashay ????" s3ood tried calling malaak but she wouldnt pick up, messaged her bss ham mako fayda. He was confused ....he thought that maybe he did something wrong bldate..but nothing out of the ordinary happened. After the fifth day he decided to go to her uni and wait for her...bss he didnt catch any glimpse of her. He was really confused....and worried.

the sixth day....

s3ood was at the diwaniya with the guys when his friend fahad came in and sat beside him,

"haaa shlonk al7een??"

s3ood looked up at him confused, "ibsheno...?"

"shfeeek....malaak...."

"ha...? shdarak...?"

s3ood was confused...ok yimkn ena fahad's girlfriend is malak's best friend..bss malak momino3 elle she lets people into their problems. soo s3ood assumed ena 9ar shay oo galat malak 7ag her friend elle galat 7ag her bf elle tawa gallaaa....

"sima3t......shoof adry mit'thayig bss enta tistahal akthar mnchethee...oo a5er wa7da knt atwa8a3 tsawee chethee ehya malak...."

S3ood was really confused now, "ha ? enta shg3d tgol...?"

fahads face drained, he realized that s3ood doesnt know what hes talking about, "laa 5ala9 ensa...." he didnt want to be the one to tell s3ood.

"fahoood shfeek....ti7acha..."

"ana 7asbalee tadree...."

"adry..? malaak feeha shay !"

"laaa ...malak in5a6bat oo ibtizawaj !"

"sheno...????!??!!??!"

(that was the last day s3ood and malaak were considered a couple)

(s3ood never did hear from malaak after their last date)

(and s3ood was never the same after that....he was a completely different person)

______________________________________________________________
luv u ;**

gudnight ;))