Thursday, April 29, 2010

:D ?

ba5alli9 mulish ....y3ne shlon balla.....ma9arat :@ hehehehhee.....i want to bs walla ma3ndy wagt.....blsummer maybe ? madryy....i'll see...;p

klshay 9aar hectic ever since my hubby yannn oo decided to marry the girl he saw 9idfa in... i wont say where ;p i mean yksr 5a6reee sa3aaat....lena 7adi maynona :) bsss i just love the look that he gives me ...the "ana-shlon-tzawajtch-again? " look..;p;p with a grin.....

anyhooowwwww.....

i'll see wut i will do....bsss i cant promise u anything ;p


P.S. did i mention that my mother-in-law is bipolar :)))))))))))) a55555....yes

Sunday, February 14, 2010

***drum rolls***

Heyyyyyy u guys :*******

ambaaaai ambaaai 7adi im sorry adry walla i didnt post mnziman...!!!Basssss......

bassssssssssssssss.........i have a good reason why.....ur gona be shocked !!!

im shocked ....hehehehehhe


ur kaboooot my luvies is..........MARRIED !!

Yes....u heard right.....marrried......mtzawja......


it happened bsr3a bsr3a ......bsss omg im soo happy ooo alllaa ywafg ilkil !!! 


a9lan i still cant astaw3b ena im actually married .... :$ 


anyhow im not gona promise u any posts any time soon bs walla 8adraw i mean i have a husband and my drasa to look after ..... and my husband needs  my constant attention hes such a baby hehehehe.....p.s. happy valentines day....;****


luv u :****

gudnight :***

Tuesday, November 10, 2009

huffff.....

I WANT Pancakes !!!!!!!

with maple syrup...chocolate sauce....whatever......

i just need it in my system like right....NOW !

i was planning on eating faak'ha for dinner....bsss ohhhh wellll screw it....who am i kidding.....

fruits ? dinner ? me...? hah !

bsss im on a diet......gololee makil....!!!


(((i overslept and was late to my midterm....oo ham masawait wayd zain....plus 7asait ro7e jaikara elyoum.....)))


do i deserve pancakes wala la2 0:)
i do ? @@
yaaaaaaay.....5al aroo7 asweele then ;D taboon ? laaa chinna mataboon a7sanlokom tnamon 5faaf ;p (they're all for me....for meeeeeee muwahahahhaahhahahaha ;p)Saturday, November 7, 2009

Confessions

I have confessions to make.....


i ....kaboot have been lazzzyyyyy.....ana already lazy faaaa youm a9eeeer actually "lazy" y3ne abaaaai nihayat il3alam....

i ....kaboot have been craving food like crazy....bssss abla3 ;/ mabeee my weight ygarib 3nd il60 kilos ! abeee blsafe side y3ne mid 5o's...el7een ok....bsss 3ala ilbal3a elle ga3da akilhaa  amoooott etha 9i3ad......huffffffff....why wont it just stop 3ala mokana oo akilllll kil elle abeee @@ whyyyy whyyyyyyyy


i....kaboot need to cut my hair bsss mt3ayza ;p hehehhehe typical

i....kaboot  na6ra il3eed 3ala naaaaaaar lena ra7 asafir 0:) 

i....kaboot am obsessed with "prime and toasts" egg benedict ;p latheeeeeeeeeeeth ! the bacon, the cheese, the egg...its foamy madry shlon....bssss yummmmmm....

i...kaboot have a crush....someone in uni ;$ yshwggggggggg !!!! zo8aaaaaa

i...kaboot have midterms comming soon oo modarsa shay ...a9lan tifaja2t youm i knew enna 3nde midterm this week ;/ alla ysterrrrrr ;p


i....kaboot ....well, g3d akalm mango (skyping) while im doing this post oo g3da atla5ba6..ooo ehya ga3da titla76am...;p luv u mango....el7een a5al9 wakalmch...no im not ignoring u lool....oo laaa moga3da at'hawash ma3 ilkeyboard ;p

i...kaboot apoligize mn kil galbeeeee....walla a7ibkm oo walla abeee a5al9 this story bssss magdar i write a post oo ana momrakza mara7 y6la3 7looo soo inshalla youm akoon 1oo%  focused i will post ib "mulish" ;p bsss i'll post randoms chthe whenever im free....


p.s. il9aida mango tawa si2latne how to type "empty" i mean...seriously...mango....empty? hahahahahhahahahaha...(yes im ignoring u mango and im going to fash'shil u ) muwahahhahahahhaha ;p

Friday, October 30, 2009

Randomsssssss ;)

- ok...sooo knt ray7a ilhospital 7ag my cuz lena wlidat ok..ehya fa9laaa oo rayilha ham y3ne 7adhm laygeen 3ala ba3a'6 ! yabat the cutest boy ever....elmohim...ana ga3da wala agolohm haaa shno btsamoona wala my cuz tgool "a7mad" oo rayilha gal "7amad" b3dain shafaw ba3a'6....oo ana yaitlee '6a7ka.....which is it ? wala yshofoon ba3a'6 "a7mad......7amad......5ala9 7mood 3ayal...." they agreed and saw me....how cute are they ;))

-shay efashil 9ar feene.....7adaaa my driver ba6 chabdi cuz killa ma3nda ra9eed u know (hes ashkara lieing) ilmohim glt 5alaa9 ana ayeebla oo 5anshoof shlon bechathib...i went oo 7a6ait a 10KD ib machine wa6aniya cz ohwa wa6aniya...wala may6la3le shay !! 7awalt ma6ila3 ! i went to the mudeer mal ilfr3 wala ygolee the guy will refill the machine tmro so come tmro to take ur ten...galleee wala give me ur number oo ana a3abeelich yaa...i was like ok i gave him my number wala ygolee hatha zain mowa6aniya....wala y9eer feene " ahh heheheh sry ....bs mo7af'6a hathak...oho mo7agee" lena jad mo7af'6a number my driver msayvita ib my phone oo my phone blsayara. a7s shakk feene hehehhehe....i felt stupid...;p 7obat sayi8naaaaaaaa.....!!! wala ygoleee adg 3alaich 3al 12pm tmro ok....gtlaaa"laaa2222....!!!" wala ygoleee " eee enta 3yal halziman bss tnamoon...5ala9 3 pm ok ?" i nodded my head mftashlaaaa ooo mishait ;p

-knt 3nd strbx mn6i8atna il9b7 radda mn uni oo knt ba5thlee coffee...faaa ana nzlt oo 5athaitle youm 6l3t abee ard ilsayaraaa wala u know ilsa3ayda elle y7osoon with pepsi,7up etc...... yalleee oo galee tabeen gltla la2..oo dashait ilsayara wala yogaf 3nd ilsayara oo he asks again...i was like wtf ?! la2 mabeee.....wala he starts yelling oo y2asher 3ala nafsaaaa !! i freaked out !!! shfeee hatha....!?! bsss i started my car oo lafait ilsikan oo 7arakt ilsayara shwy oo i motioned for him "wa55ir" wala y5aaf oo he does...! hahahhaahahaha....messing around with kaboot haaa....;p

-fee wa7d 8aleel iladab hailigeee la7ignee ilbait, ilmshkila shaklaa wld 3aylaa laish yswee chthe shdraniii... ilmohim... ana nzlt badsh ilbait wala ynzil !!! ana i just froze y3ne mn9ijaaaaa....galleee "ana abeech 7ag zawaj....mo ga3d al3ab..." i was about to strangle him bsss magdar oo ham mabee ard 3alaih soo i ignored him...b3dain he was like " walla abee atzawajich......oo adfa3lich mahrich k-net...!" anaaaa dashaiit ilbait oo i exploded into laughter....mn9ijja hatha !!! k-net !! that was sooo random..abaaai myannan !

-i was late to uni...(as usual) faaaa i was in a hurry oo bsr3a i knocked oo dashait ilclass ! fta7t ilbab wala killa boys......everywhere ! ana sa6alt.......shit shit shit...fashlaaaaaa ! i took a step back and closed the door and scurrried to my classs......embarrassed !

-abeeee winter...aw summer ;p bsss mochetheee.....mako sun oo its cloudy oo tma6ir bsss 7ar oo r6ooba...?!? blsayaraaa ashoof ilmo6ar oo iljaw ilm'3ayim oo y9eer feeneee...."ahhhhh winter,,," bs i step out of the car oo y9eer feene " AC....7arr....ahh sha3ree...r6ooba"

-mbad3a ana ib uni....!!! my friend e6arshlee bbm..."wainch bnro7 lunch e7na..." 3ala600l i answer " kaniii yaya" oo asheel shlaltee mn ilclass oo a6la3....take it easy;p i have this borrirrring classs that i cant stand....dayman aroo7 late oo ildr mskeena matla7i'6....oo etha r7t mbacher after 15 min a6la3 mn ilclass aroo7 asolf with my friends b3dain arid 3ala a5er 15min...o:)


-i luuuuuuuuuuuuuuuuuv The Fray !!!!! Theyre amazing !!!! oo rashid too...shda5al rashid madry ;p bsss he rocks too ;p oo majeeed ham.....;p


- knt ib avenues with my mom faaa glna ng3ad ib hagendaz chtheee....g3da oo kalaina 7ilo oo chtheee b3dain 5ala9na wala my mom is like yo3ana...i was like eee ana b3d kint yo3ana bsss entay ybteena hagendaz....she was like "3ady yalla wain tabeen nakil...." hehehhehehehehehe....en7alleee gabl manakil....how crazy is that ;p

-i was buying stuff bljam3iya ...junk oo chtheee soo ana wagfa ba7asib oo 6la3 il7saaab oo 6ala3t my k-net oo i handed it to the women oo i was looking around...i noticed the woman kanat msa6la, shift'ha wala ma36at'ha my university ID......abaaai ftshalt hehehee;p

-na6raaaa 3eed ila'67aaaaa.....basafiiiiiiiiiiir !!!!!

-i dont belive swine flue...a7s 5arabee6 ! its a normal flue...tit3alijon oo 5ala9...malada3eee kilhal loya....my brother had 7ararra oo m9a5in oo chthee y3neee its normal ta'3yeer jaw oo chtheee wala blmstashfa they tell him ena ohwa "ishtibaah swine flue" feee.....wtf ?!!?!? shakoooo....ilmshkila 3a6ahm skip ohwa oo b3d two days ra7at the 95oona oo 5athaaa adweyaaa 3adiya oo 6aab.....tifilsif ohmaaa 7adhom!

-adry ena i didnt post mnfatraaaaa bsss i was busy walla mn na7yat friends,family, uni etc..... bssss inshalla soon i'll be back..bare with me ;*luv u ;******

Friday, October 16, 2009

Mulish (29-A)

ENJOOOOOOY MY AMAZINGERS !!! (shraykm blisim bs;p)

its really reaaaally short bsss part B ykml 3alaih ...which i will post soon inshalla ;p

____________________________________________________________________

S3ood.....

wi9alt ilbuilding oo akeed inna hneee yskinoon ohma....i rang their apartment number oo the door zzzzzzzzzzd for me oo dashait. di5alt ilelevator oo youm wi9alt mishait 7ag apartment number 14.

I rang the bell ooo n6art wala yfta7 ilbab oo 3bdilra7maaan greets me.

"hallaaaaaa hallaaaaaa.....shlonk..." gaal 3bdlra7man oo salamna 3ala ba3a'6

"b5air wallah...."

"tfa'6al tfa'6al........" he motioned for me to come in, " 3aad 3zmt b3ad stath m7mad oo ...."

"mar7abaaa s3ood....." said 3bdlra7mans wife

"hala walla..."

"waaai 3afsaaa hehe inshalla y3jbkm 6ba5eee....."

"laaa akeed..."

"haha mshkoor ,,yalla intaw g3daw bl9ala 3alama anchib il'3ada....."

Ana oo 3bdlra7man di5alna il9ala wala nshoof m7mad ga3d oo ma3aa rayyal oo bnaya oo .......malak!

killish mowagta !

____________________________________________________________________

Zain......

akraha !!! akraha akraha akraha ....!!!

I muttered to myself as i picked up my bag and headed barra ilsharika and into my car. 3alaaait 3al takeeef...7asait roo7eee 7aranaaa...mn8ahraa....m3a9baa.....feene bachwaaa ...kilshay !!

shasawy....la3at chabdi minna manigadra at7ammilaaa...killish killish !

G3dt afakr blsayara 3alla shay....7all ...ayshay bsss maligait shay. I parked my car oo nzlt ilbait. dashait oo marait yam il9ala wala ashof my dad ga3d with my mom. salamt 3alaihm oo g3dt.

"haaa shlonha bntee,,,," said my dad.

"hehe tamam walla...." i said and poured myself some tea.

"shlon ildawam weyach..."

"umm walla zaain...7mdillaa...." i settled in the couch and blew into my tea to cool it down.

"stath fawaz ohwa ysht'3l weyakm blsharika...3araftee...?"

"uhhh laa walla....laish ?"

"ygool ench sha6ra oo tit3alimain bsir3a...oo sh'3lch ma'6boo6..."

"hehehe 9ij.....shift shloooon....g3d agolk anaaa...hehe.."

"eee mo3ashan chthee abeech t8admeen isti8altch oo tyeen tshta'3lain 3ndee blsharika....5ala9 iktisabtay 5ibraa oo fhmtay ilsh'3al 3adl..."

"shno...??" i was shocked.

"eee....mohatha elle kntay tabeena...entay 8admay isti8altch oo maktabch jahiz..."

I was speechless. thats what i always wanted.....was it ?

___________________________________________________________________

luv u ;p

gudnight :)

Tuesday, October 13, 2009

Mulish (28)

ENJOOOOOOOOY ;)))

_______________________________________________________________________

S3oood.....

gmt mnilnom oo ana 7adi ta3baaaaan....weddiii agi6 roo7eee oo anaaaam bsss lazm aroo7 il'3ada elle 3azmeene 3alaih. 5athait ilshower a7aaawl at9a79a7 shwy bsss mako fayda ams killish manmt 3ala ra7teee. bsss knt afakr billeee 9ar....ma38oola b3d klhalsneen ashof malak ! sh'hal 9idfa...oo laish el7een. magdar ashoofha wala a7acheeha wala 7attan at7amalha ...kariha ibshakl mo6abee3e 3alli sawita weyaay oo feena e7na elathnain. 7abait'ha 7ob ma3a6aita 7ag a7ad '3airha, bsss 6l3at matstahal kilhathaaa...ilwa7id yikbar oo yit3alam oo ana knt 9'3eer wagt'ha oo masha3ree ba3adha richeecha bsss el7een kibart oo we3aait oo laa yomkin a5aleee wa7da nafs'ha tgi9 3alai mara thanya.

klhalsneen ijtanabt shay isma 7ub...lena awal 7ub kan ib7ayatee fashil. klshay intaha bain youm oo laila oo mn'3air sabab aw tabreer....bsss hadatnee oo tizawijat...oo laaa b3d sima3t il5abar mn rfeeje. 3ala3omoom ana ra7 a7awl atjanabhaaa 5ilaal halfatraa laaimaa a5al9 sh'3lee hnee ooo arja3 ilkuwait.

a5555 awal marra a7s roo7ee ta3baan halkithir.....bss abee arja3, arja3 7ag 7ayatee il6abi3iya..

agoom...aroo7 ilsh'3l...ijtima3aat...zaf ib zain...arja3 ibait ...diwaniya ...chalet....oo chtheee

kilshay mashee chethee....haha walla oo welaht 3la hal5iblaa zain...mayndara shimsawya el7een akeed m6al3a 7ag a7mad grooon...

And with that s3ood left his room and headed to the 3azeema....thinking that it would be a lunch like every other lunch.

____________________________________________________________________

Zain.......

I woke up cursing the day a7maad came to the sharika. o put on a simple black skirt and a skyblue top. i checked my phone and i had a message,

a7ibich...zayoontee ;**
rec.7:56am

it was from 5alid. i stared at these two words....he loves me and he called me "zayoontee" the name he always used to call me by. i miss him. thats a truth that i cant deny but i just dont know if i could trust him again. plus, there is s3ood....hals3ood elle ma5th 3agleee ma3ina there is nothing official between us oo ymkn he doesnt even love me. i really dont know what to do...its soo confusing.

I arrived at the sharika and as usual , i grabbed my coffeee and on to work. at around 12 pm the inevitable happened and i was asked to go to a7mads office. i reaaaaalllyyyyy didnt want to go there ...awalan i was scared, disgusted, mad, furious and not in the mood. i knocked and got in,
I walked to his desk and tried to avoid the amused look in his eyes.

"ashoof 5athaitay il7achee elle gtlch yaa ams,,," he grinned.

I looked at hi, with a sheno-g3d-t5arbi6-look,

"libastay tanoora...oo ana ams gtlch ene afa'6ilha 3alaich...."

ohhh yaaaaaa....iffffffff shlon nisait ana...el7een 7sbaala i was flattered oo lbst elyoum 3shan chtheee....

"hahaha....3al3omoom 5anjanbl ilsh'3l...." he motioned for me to sit down and so i sat down 3ala8al a7san mnmaa akoon jidamaa o y5oziz feene. The next 15 minutes was purely buisness and i was glad by that.

He stood up and laid out the papers infront of me , " faaa e7naa n7awl oo nshooof she9eer..."

" ok.." i said as i scanned the papers. i forgot ena he was standing infront of me so i paused and looked up at him.

"aasif etha ga6a3tch....kamlaaay" he added , but i ignored him and stood up.

"ashoof ilawraag oo b3dain i email them to u..."

"la7'6aaa ..." he grabbed my arm, " laish msta3yla..."

"hidd eede allah y5aleek..bala mashakl..."

"moo ohwa law tstamti3ain weyaay...ykoon a7san oo nkoon b3aad 3an ilmshaakil..." he whispered to me as he inched closer and closer to me. I pushed him away with all my force,

"wallaaa wallaaaa aashtekee 3alaik !!! 7ilaft !!"

" hahaha 9adgeeny mara7 ysm3oon kalam "intern" 3alai ana...."

"enta ma3araftnee 3adl 3ayal...wallaaa la5aleek tndam !" i lashed out.

"shofaaaay latig3ideeen tsween ro7ch baree2a....adry ench tabeen bss 5ayfaa,,,,"

"laaaa2 !!! enta mnwain tyeeb hal 7achee......ana mochtheee...."

"eee mbayin....3alabalch ana '3aby oo ma2adree ench entay oo s3ood kan 3ndkm sowalif...."

I didnt expect that.

"shno.."

"eee ee sm3teene....etha ti7achaitay ...af'6a7ich mo entay bss...ellaaa s3ood b3d...!"

7asait ildinyaa tdoor feene,,,,,d5t shwy....hathaaa shnawee 3alaih....!?! i just stared at him and when i couldnt take it any longer i left. ethaaa gaal ayshay 3an s3ood 3ady efanshoona ! mabee all his hard work y'6ee3 3shanee ana. omg shswy..........

__________________________________________________________________

luv u ;**

gudnight ;)